Menu

Susunod

Pagparito ng Diyos sa Lupa at Pagiging Handog sa Kasalanan

13,725 2019-09-16

Sinipi Mula sa Kristiyanong Dokumentaryo na “Siya na May Kapangyarihan sa Lahat”: Pagparito ng Diyos sa Lupa at Pagiging Handog sa Kasalanan

Noong Kapanahunan ng Biyaya, nakihalubilo sa tao ang Panginoong Jesus at ipinako sa krus alang-alang sa kanya. Pinalaya Niya ang tao sa pagkaalipin sa kautusan, at dahil sa alay para sa kasalanan, natamasa ng tao ang pagmamahal at awa ng Panginoon…. Ang pagdating ng Panginoong Jesus ang naghatid sa sangkatauhan sa isang bagong kapanahunan. Samantala, pinaganda nito ang relasyon sa pagitan ng Diyos at ng tao, at nagbukas ng bagong panimula sa gawain ng pamamahala ng Diyos sa sangkatauhan.

Rekomendasyon:

Tagalog Christian Music Documentary | “Siya na May Kapangyarihan sa Lahat”

Mga Pelikula tungkol sa Ebanghelyo: Christian Full Movie 2019 | "Ang Hiwaga ng Kabanalan: Ang Karugtong" (Tagalog Dubbed)

Mag-iwan ng Tugon