Menu

Susunod

Mga Serye ng Sermon: Paghahanap ng Tunay na Pananampalataya | Ano ang Talagang Ibig Sabihin ng Panginoong Jesus Nang Sinabi Niya sa Krus na "Naganap Na"?

9,319 2021-10-30

Pinaniniwalaan ng lahat ng Kristiyano na no'ng sinabi ng Panginoong Jesus sa krus ang mga salitang "Naganap na," ang ibig Niyang sabihin ay ganap na tapos na ang gawain ng Diyos para iligtas ang sangkatauhan. Ito ang dahilan kung bakit sigurado silang hindi na gagawa ng anumang gawain ng pagliligtas ang Panginoon sa Kanyang pagbabalik, kundi ay direktang iaakyat Niya ang lahat ng mga mananampalataya sa kaharian ng langit. Ito'y isang bagay na may kumpiyansa ang mga Kristiyano, pero may anumang biblikal na batayan ba ito? Kinumpirma ba ito ng Banal na Espiritu? Kahit minsan ba'y sinabi ng Panginoong Jesus na hindi na Siya kailanman gagawa ng anumang gawain para iligtas ang sangkatauhan? Walang duda nating masasabing—hindi. Kaya no'ng sinabi ng Panginoong Jesus na "Naganap na," ano ba talagang ibig Niyang sabihin? Sa episode na ito ng Paghahanap ng Tunay na Pananampalataya, sama-sama nating tutuklasin ang katotohanan ng bagay na ito at aalamin nang mabuti ang gawain ng Diyos.

Mag-iwan ng Tugon