Menu

Susunod

Christian Music Video | "Magbigay-pansin sa Kapalaran ng Sangkatauhan"

1,182 2020-06-28

Christian Music Video | Magbigay-pansin sa Kapalaran ng Sangkatauhan

Hinihimok ng Diyos ang mga tao ng lahat ng mga etniko,

lahat ng mga bansa at maging mga industriya:

Makinig sa tinig ng Diyos at tingnan ang Kanyang gawain;

bigyang pansin ang kapalaran ng sangkatauhan;

gawing pinakabanal at marangal ang Diyos,

ang pinakamataas at tanging bagay para sa pagsamba;

pahintulutan ang buong sangkatauhan na mabuhay sa ilalim ng pagpapala ng Diyos,

tulad ng mga inapo ni Abraham ay namuhay sa ilalim ng pangako ni Jehova,

tulad ng nilikha ng Diyos na sina Adan at Eva ay nanirahan sa Hardin ng Eden.

Ang gawain ng Diyos ay tulad ng napakalakas na alon;

walang makakaantala sa Kanya o makapagpapatigil sa Kanyang mga paa.

Sa pamamagitan lamang ng pakikinig sa Kanyang salita

at paghahanap sa Kanya

maaaring masundan ang Kanyang mga yapak at matanggap ang pangako.

Ang lahat ng iba pa ay dapat harapin ang ganap na paglipol

at tanggapin ang nararapat na kaparusahan.

Hinihimok ng Diyos ang mga tao ng lahat ng mga etniko,

lahat ng mga bansa at maging mga industriya:

Makinig sa tinig ng Diyos at tingnan ang Kanyang gawain;

bigyang pansin ang kapalaran ng sangkatauhan.

Magbigay-pansin sa kapalaran ng sangkatauhan.

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mag-iwan ng Tugon