Menu

Susunod

Inuuri ng Matuwid na Paghatol ng Diyos sa mga Huling Araw ang Sangkatauhan

5,312 2022-01-18

I
Sa huling gawain Niya ng pagwawakas ng panahon,
disposisyon Niya'y pagkastigo,
ihayag lahat ng 'di matuwid
at hayagang hatulan ang tao,
perpektuhin yaong mahal Siyang tunay.
Disposisyong 'to'ng makakatapos sa panahon.
Narito'ng mga huling araw, nilikha'y
ibubukod ayon sa uri't kalikasan.
'To'ng sandaling ibubunyag Niya'ng
katapusan at hantungan ng tao.
Kung walang paghatol, pagsuway ng tao't
'di pagiging matuwid ay 'di malalantad.
Sa pagkastigo at paghatol lang
kita'ng katapusan ng nilikha't
tunay na kulay ng tao'y hayag.
Masama'y sa masama, mabuti sa mabuti.
Masama'y parurusahan,
mabuti'y gagantimpalaan.
Tao'y pagbubukurin ayon sa uri,
sasailalim sa kapangyarihan Niya.
II
Katiwalian ng tao'y umabot na sa sukdulan,
pagsuway nila ay matindi.
Matuwid na disposisyon ng Diyos lang,
isa na pagkastigo't paghatol,
buong magpapabago't kukumpleto sa tao,
kasamaa'y ilantad, parusahan ang 'di matuwid.
Ganitong disposisyo'y taglay
ang kabuluhan ng panahon.
Inihahayag disposisyon Niya
para sa gawain ng bagong panahon.
'Di Niya ginagawa nang sapalaran
o walang kabuluhan.
Sa pagkastigo at paghatol lang
kita'ng katapusan ng nilikha't
tunay na kulay ng tao'y hayag.
Masama'y sa masama, mabuti sa mabuti.
Masama'y parurusahan,
mabuti'y gagantimpalaan.
Tao'y pagbubukurin ayon sa uri,
sasailalim sa kapangyarihan Niya.
III
Kung sa mga huling araw 'pag katapusan ng tao'y ibunyag,
'bubuhos pa rin ng Diyos habag at pag-ibig,
'di humahatol, kundi mapagparaya, mapagpatawad,
ga'no man katindi'ng kasalanan ng tao,
kailan magtatapos plano Niya ng pamamahala at
marating ng tao'ng kapalarang nararapat?
Sa pagkastigo at paghatol lang
kita'ng katapusan ng nilikha't
tunay na kulay ng tao'y hayag.
Masama'y sa masama, mabuti sa mabuti.
Masama'y parurusahan,
mabuti'y gagantimpalaan.
Tao'y pagbubukurin ayon sa uri,
sasailalim sa kapangyarihan Niya.
Matuwid na paghatol lang ang makapag-uuri sa tao
dalhin sila sa bagong kaharian,
kaya matuwid na disposisyon Niya'ng
magtatapos ng buong panahon.
mula sa Sundan ang Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mag-iwan ng Tugon