Menu

Susunod

Tagalog Christian Song Collection (I)

32,088 2021-09-01

00:00:00:00 Pagmamahal ng Diyos sa Tao
00:03:43:22 Makapangyarihang Diyos Lamang ang Makapagliligtas sa Tao
00:09:49:23 Ang mga Mananampalataya ay Dapat Sumunod nang Mabuti sa mga Yapak ng Diyos
00:14:27:13 Dala ng mga Salita at Gawain ng Diyos sa Tao ay Pawang Buhay

Mag-iwan ng Tugon