Menu

Susunod

Christian Music Video | "Nais ko Lamang Magkamit ng Katotohanan at Hindi na Malulugmok"

7,223 2021-07-14

Malinaw kong nakita ang kadiliman at kasamaan ng mundo,

at ayaw ko nang walang pakay na sundin ang mga kalakaran nito.

Sa kabila ng pagkaalam sa puso ko na

ang Makapangyarihang Diyos lang ang makakapagligtas ng mga tao,

bakit hindi ko magawang tanggapin ang katotohanan at sundan Siya?

Bakit ako nananatili sa aking mga maling paraan at nananatiling malayo ang loob?

Talaga bang nalugmok na ako nang napakababa?

Maaari ba akong mawasak ng kahangalan at kamangmangan?

Nakita kong naganap ang mga sakuna at nagulantang sa aking panaginip.

Hindi ko nais na manatiling napakanegatibo at lugmok.

Ako’y babawi; ako ay tatayo ngayon,

hindi isang duwag, kundi isang mandirigma.

Nais ko lang makamit ang katotohanan at lumaban para kay Cristo.

Nakahanda akong magpatotoo sa Diyos, at sundin Siya,

at sumunod sa Kanya sa buong buhay ko.

Nais ko lang makamit ang katotohanan at lumaban para kay Cristo.

Nakahanda akong magpatotoo sa Diyos, at sundin Siya,

at sumunod sa Kanya sa buong buhay ko.

mula sa Sundan ang Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mag-iwan ng Tugon