Menu

Susunod

Tagalog Christian Music Video | "Yaong Tumatanggap ng Bagong Gawa ay Pinagpala"

38,756 2018-12-28

Filipino Christian Song | “Yaong Tumatanggap ng Bagong Gawa ay Pinagpala”

I

Mapalad ang mga yaong kayang sumunod

ang kasalukuyang mga pagbigkas ng Espiritu Santo.

Paano man sila dati, paano ang Espiritu Santo,

paano Siya gumawa dati sa loob nila,

yaong nakakamit ng pinakabagong gawain ang mga pinaka-mapalad.

Ngayon, yaong 'di kayang sumunod

sa pinakabagong gawain ay aalisin.

Nais ng Diyos ang mga yaong

ma'aring tumanggap ng bagong liwanag,

at yaong tanggap at alam pinakabagong gawain Niya.

II

Bakit kailangan mong maging isang malinis na birhen?

Kayang hanapin ng malinis

na birhen ang gawain ng Espiritu Santo;

kaya niyang tanggapin ang mga bagong bagay,

at isuko ang lumang mga paniniwala,

at sundin ang gawain ng Diyos ngayon,

sundin ang gawain ng Diyos ngayon.

Itong mga taong tumatanggap sa pinakabagong gawain ngayon,

ay inordinahan ng Diyos sa harap ng mundo,

at ang mga pinaka-mapalad.

Dinig n'yo ang tinig ng Diyos at pagmasdan ang hitsura Niya.

Kaya, sa lahat ng oras at henerasyon sa buong langit at lupa,

walang mas mapalad kaysa sa inyo ang grupong ito ng mga tao.

mula sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Mag-iwan ng Tugon