Menu

Susunod

Ang Paghatol sa Pamamagitan ng Salita ay Mas Mahusay na Kumakatawan sa Awtoridad ng Diyos

180,119 2021-01-20

Sa gawain ng Diyos sa mga huling araw,

ang salita'y higit sa tanda't kababalaghan,

awtoridad nito'y nakahihigit,

nilalantad tiwaling disposisyon ng tao.

Sa'yong sarili 'di mo makikilala,

ngunit 'pag pinakita ng salita sa'yo,

madidiskubre mo, 'di ipagkakaila,

at ganap kang makukumbinsi nito.

'Di ba ito'ng awtoridad ng salita?

Ito ang resultang nakamit

sa gawain ng salita ngayon.

Ito ang makakamit ng salita ng Diyos.

Awtoridad at kapangyarihan ng Diyos

'di lang nagpapakita

ng mga tanda, pagpapagaling,

'di lang nagpapalayas ng demonyo.

Paghatol ng salita'y mas ipinapakita

kapangyarihan ng Diyos

at kumakatawan sa awtoridad Niya.

Sa gawaing paghatol, pagkastigo,

makikitang lubos ng tao

kanyang marumi't tiwaling diwa,

at siya'y magbabago at malilinis.

Tanging daan upang tao'y karapat-dapat

na bumalik sa harap ng luklukan ng Diyos.

Sa paghatol at pagkastigo ng salita,

tao ay makakamit ng Diyos.

Sa pamamagitan ng paghatol ng salita,

sa pagpipino't pagbubunyag,

lahat ng pagkaunawa,

motibo't pag-asa ng tao,

at ang marumi sa puso niya'y hayag.

Awtoridad at kapangyarihan ng Diyos

'di lang nagpapakita

ng mga tanda, pagpapagaling,

'di lang nagpapalayas ng demonyo.

Paghatol ng salita'y mas ipinapakita

kapangyarihan ng Diyos

at kumakatawan sa awtoridad Niya.

Bungang nakukuha n'yo ay sa salita,

higit pa sa tanda at kababalaghan.

Kita mo'ng Kanyang kaluwalhatian,

awtoridad 'di lang sa pagkapako sa krus,

pagpapagaling sa may sakit,

pagpapalayas ng mga demonyo,

higit pa sa paghatol ng Kanyang mga salita,

salita ng Diyos.

Awtoridad at kapangyarihan ng Diyos

'di lang nagpapakita

ng mga tanda, pagpapagaling,

'di lang nagpapalayas ng demonyo.

Paghatol ng salita'y mas ipinapakita

kapangyarihan ng Diyos

at kumakatawan sa awtoridad Niya.

Awtoridad at kapangyarihan ng Diyos

'di lang nagpapakita

ng mga tanda, pagpapagaling,

'di lang nagpapalayas ng demonyo.

Paghatol ng salita'y mas ipinapakita

kapangyarihan ng Diyos

at kumakatawan sa awtoridad Niya.

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mag-iwan ng Tugon