Menu

Susunod

Tagalog Christian Testimony Video | "Mapalad Ako na Gumawa ng Serbisyo sa Diyos"

1,724 2020-06-16

Tagalog Christian Testimony Video | "Mapalad Ako na Gumawa ng Serbisyo sa Diyos"

Ang pagkakamit ng mga pagpapala at pagpasok sa kaharian ng langit ay mga layuning hinahangad ng maraming mananampalataya, at hindi naiiba ang pangunahing tauhan sa video na ito. Matapos tanggapin ang gawain ng Diyos sa mga huling araw, nag-uumapaw sa pananalig niyang ginugol ang kanyang sarili para sa Diyos, sa paniniwalang isa siya sa mga unang inangat sa harap ng Diyos at tiyak na makakapasok siya sa kaharian ng langit at magtatamasa ng mga pagpapala kasama ang Diyos. Pero hindi niya kailanman inakalang bibigkas ng mga bagong salita ang Diyos na maglalantad sa mga taong pinili ng Diyos sa Tsina bilang mga tagapagsilbi, na itatapon sa walang-hanggang kalaliman para mamatay oras na matapos na ang kanilang serbisyo. Ang pangarap niyang mapagpala at makapasok sa kaharian ng langit ay nasira sa isang iglap, at sumuko siya sa matinding paghihirap at pagpipino…. Paano niya tinalikuran ang pagiging negatibo at nagpasakop sa panuntunan at mga pagsasaayos ng Diyos? At paano siya naging masaya na magbigay-serbisyo sa Diyos? Panoorin ang Mapalad Ako na Gumawa ng Serbisyo sa Diyos para malaman.

Mag-iwan ng Tugon