Menu

Susunod

Tagalog Christian Testimony Video | "Pagiging Tapat sa Aking Tungkulin"

3,609 2020-07-19

Tagalog Christian Testimony Video | "Pagiging Tapat sa Aking Tungkulin"

Ang pangunahing tauhan ng video ay kontrolado nitong mga lason ni Satanas na "Mamukod-tangi at magdala ng parangal sa kanyang mga ninuno" at "Nagsusumikap ang tao na umangat; dumadaloy ang tubig pababa," at labis siyang naakit sa reputasyon at katayuan. Habang abala sa pag-fi-film ng choral show, puspusan siyang nagtatrabaho sa mga ensayo, naghihirap at nagsakripisyo, para lang mailagay siya sa harapan at makapagpasikat sa harap ng camera. Nakatutok lang sa puwesto niya habang paulit-ulit iyong nababago, namumuhay siya sa nagpapahirap na gapos ng katanyagan at katayuan. Sa wakas, sa pamamagitan ng paghahayag at paghatol ng mga salita ng Diyos, bahagya niyang naunawaan ang mga panganib at resulta ng kanyang sariling makademonyong disposisyon at ng kanyang paghahangad ng kasikatan, pakinabang, at katayuan. Nagsimula siyang makadama ng pagsisisi at tinalikuran na ang paghahangad ng reputasyon at katayuan. Sa halip, tumuon siya sa paggawa nang mabuti sa kanyang tungkulin habang mariing nakatapak sa lupa ang mga paa, at pag-awit nang maganda upang magbigay kapurihan at magpatotoo sa Diyos. Sa paggawa noon, nadama niya ang kapayapaan at kaligayahan sa pagsasagawa ng katotohanan.

Mag-iwan ng Tugon