Menu

Susunod

Christian Music | Mukha ng Hari ng Kaharia'y Walang-kaparang Maluwalhati (Tagalog Subtitles)

1,344 2020-09-13

Christian Music | Mukha ng Hari ng Kaharia'y Walang-kaparang Maluwalhati (Tagalog Subtitles)

At na may bagong pagsisimula ang Diyos sa lupa, at niluluwalhati sa lupa.

Dahil sa pangwakas na magandang tanawin,

hindi mapigilang ipahayag ng Diyos

ang masidhing pagnanasa sa Kanyang puso:

"Ang puso Ko ay tumitibok at,

sumusunod sa mga indayog ng tibok ng Aking puso,

ang mga bundok ay lumulundag sa kagalakan,

ang mga tubig ay sumasayaw sa kagalakan,

at ang mga alon, sumasabay, ay humahampas sa batuhan.

Mahirap ipahayag kung ano ang nasa Aking puso."

Ano ang ipinlano ng Diyos,

iyon ang naisakatuparan ng Diyos,

na paunang-itinalaga ito ng Diyos,

at mismong ipinararanas at ipinamamalas ng Diyos sa mga tao.

Maganda ang pag-asa ng kaharian,

ang nagtagumpay ay ang Hari ng kaharian,

mula ulo hanggang daliri ng paa

walang anumang bakas ng laman at dugo,

sagrado ang lahat sa Kanya.

Nagniningning sa sagradong kaluwalhatian ang Kanyang buong katawan,

lubusang di-nababahiran ng mga ideya ng tao,

nag-uumapaw sa pagkamatuwid

at aura ng langit ang Kanyang buong katawan,

mula itaas pababa, at naglalabas ng isang nakabibighaning halimuyak.

Tulad ng minamahal sa Awit ng mga Awit,

lalong mas maganda Siya kaysa lahat ng banal,

mas mataas kaysa mga sinaunang banal,

huwaran Siya sa gitna ng lahat ng tao, at hindi maihahambing sa tao;

hindi karapat-dapat ang mga tao na direktang tumingin sa Kanya.

Walang sinuman ang maaaring makaabot sa maluwalhating mukha ng Diyos,

sa anyo ng Diyos, o sa larawan ng Diyos.

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mag-iwan ng Tugon