Menu

Susunod

Christian Music | Buong Sangnilikha Dapat Sumailalim sa Dominyon ng Diyos (Tagalog Subtitles)

699 2020-07-02

Christian Music | Buong Sangnilikha Dapat Sumailalim sa Dominyon ng Diyos (Tagalog Subtitles)

Lahat ng bagay nilikha ng Diyos,

kaya ginagawa Niya lahat ng nilalang mapasailalim sa Kanyang paghahari,

at pasakop sa Kanyang kapamahalaan.

Inuutusan Niya lahat ng bagay,

kinokontrol sila sa mga kamay Niya.

Mga buhay na nilalang, kabundukan,

mga ilog at tao dapat sumailalim sa Kanyang paghahari.

Lahat ng bagay sa himpapawid at sa lupa

dapat sumailalim sa Kanyang kapamahalaan.

Lahat kailangan magpailalim nang walang pagpili.

Ito ang atas ng Diyos at Kanyang awtoridad, awtoridad.

Lahat ay inuutusan ng Diyos, Inaayos at hinahanay Niya ang lahat ng bagay,

bawat klase ayon sa kanyang uri

at sa kalooban ng Diyos binigyan sila ng posisyon.

Gaano man kalaki ang isang bagay, hindi nito malalampasan ang Diyos.

lahat naglilingkod sa mga taong likha ng Diyos,

walang naglalakas ng loob na lumaban

o humingi ng kung anu-ano sa Diyos.

Tao, isang nilalang ng Diyos,

dapat gawin din ang kanyang tungkulin.

Kahit amo o tagapamahala ng lahat ng bagay,

gaano man kataas ang kalagayan n'ya,

s'ya'y maliit pa rin na tao sa ilalim ng pamamahala ng Diyos.

Isang hamak na tao lang,

isang nilalang ng Diyos,

'di kailanman s'ya mas tataas sa Diyos, sa Diyos.

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mag-iwan ng Tugon