Menu

Susunod

Christian Music | Mangangahas Ka Bang Igiit na ang Pangalan ng Diyos ay Hindi Kailanman Maaaring Magbago?

826 2020-09-07

Christian Music | Mangangahas Ka Bang Igiit na ang Pangalan ng Diyos ay Hindi Kailanman Maaaring Magbago?

Sabi ng ilan 'di nagbabago'ng pangalan ng Diyos.

Kaya, bakit, naging Jesus si Jehova?

Nahulaan ang pagdating ng Mesiyas,

kaya bakit dumating 'sang nagngangalang Jesus?

Bakit nagbago'ng pangalan ng Diyos dati?

'Di ba makakagawa'ng Diyos ng bagong gawain ngayon?

'Di ba makakagawa'ng Diyos ng bagong gawain ngayon?

Dating gawai'y maaaring magbago't

gawain ni Jesus nagpatuloy mula kay Jehova.

'Di ba makakasunod ibang mga gawain sa gawain ni Jesus?

'Di ba makakasunod ibang mga gawain sa gawain ni Jesus?

Kung pangalan ni Jehova ay maa'ring palitan ng Jesus,

mapapalitan din kaya'ng kay Jesus?

Walang kakaiba rito;

ito'y dahil tao'y kay simple ng isip.

Diyos laging magiging Diyos.

Kahit gawai't pangalan Niya'y maa'ring magbago,

disposisyon at karunungan Niya'y 'di magbabago.

Kung paniwala mong Diyos matatawag lang na Jesus,

kaalaman mo'y lubhang makitid.

Lakas-loob mo bang iginigiit

na ang Jesus ay magpakailanmang ang pangalan ng Diyos,

na ang Diyos ay magpakailanman

at laging magpapatuloy na tatawagin sa pangalang Jesus,

at ito’y hindi kailanman magbabago?

pangalan ni Jesus tumatapos sa Kapanahunan ng Kautusan

ang tatapos din ba sa huling kapanahunan?

Sino'ng makakasabing biyaya ni Jesus

ang makakatapos sa kapanahunan?

Diyos laging magiging Diyos.

Kahit gawai't pangalan Niya'y maa'ring magbago,

disposisyon at karunungan Niya'y 'di magbabago,

disposisyon at karunungan Niya'y 'di magbabago,

disposisyon at karunungan Niya'y 'di magbabago.

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mag-iwan ng Tugon