Menu

Susunod

Tagalog Christian Music Video | "Ang Kahulugan ng Gawain ng Paglupig ng Diyos sa Tsina"

14,738 2021-12-08

Sa simula, mundo'y nilikha ni Jehova.

Simula ng bagong panaho'y sa banal na Israel,

ngunit yugto ng gawaing 'to nagtatapos ng panahon,

isinagawa sa pinakamaruming bansa.

I

'Pag tao sa pinakamadilim na lugar ay nalupig

at kinikilalang may tunay na Diyos,

'pag lahat ay nakumbinsi,

to'y gagamitin ng Diyos upang lupigin ang sansinukob.

Yugto ng gawaing ito'y simboliko:

Pag natapos na'ng gawain ng panahong ito,

ang gawain ng anim na libong taong pamamahala'y

darating sa katapusan.

'Pag tao sa pinakamadilim na lugar ay nalupig,

ito'y magaganap saanman.

Kaya gawain ng paglupig sa Tsina lang

may simbolikong kahulugan.

II

Kinakatawan ng Tsina'ng pwersa ng kadiliman.

Tao nito'y sa laman at dugo, ni Satanas,

ginawang pinakatiwali ng malaking pulang dragon,

ang maruming pinaka-sumasalungat sa Diyos,

ang tipikal na halimbawa ng katiwalian.

Kaya mga Tsino'y ginawang halimbawa.

'Pag nalupig, sila'y magiging modelo

at magsisilbing huwaran sa iba.

'Pag tao sa pinakamadilim na lugar ay nalupig,

ito'y magaganap saanman.

Kaya gawain ng paglupig sa Tsina lang

may simbolikong kahulugan.

III

Ba't laging sinasabi ng Diyos na kayo'y dagdag

sa plano ng pamamahala Niya?

Katiwalian, di-pagkamatuwiran,

at rebelyon ay nabubunyag sa mga Tsino nang lubusan.

Sila'y mahihina ang kakayahan.

Buhay at pag-iisip nila'y paurong.

Kanilang gawi, kapaligirang panlipunan,

pamilya't katayuan ay mababa.

Gawain dito'y simboliko.

'Pag naisagawa na nang buo,

susunod Niyang gawai'y mas madali.

'Pag hakbang ng gawai'y natapos,

gawain ng paglupig Niya sa sansinukob

ay ganap na magtatapos.

'Pag tao sa pinakamadilim na lugar ay nalupig,

ito'y magaganap saanman.

Kaya gawain ng paglupig sa Tsina lang

may simbolikong kahulugan.

Kaya gawain ng paglupig sa Tsina lang

may simbolikong kahulugan.

mula sa Sundan ang Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mag-iwan ng Tugon