Mag-subscribe

Menu

Susunod

Christian Praise Music Video | "Ang Diyos ang Simula at ang Wakas" (Tagalog Subtitles)

1,082 2020-06-13

Christian Praise Music Video | "Ang Diyos ang Simula at ang Wakas" (Tagalog Subtitles)

Ako ang Alpha at ang Omega, at ang una at ang huli, ang pasimula at ang wakas.
Pahayag 22:13

Batid ninyong lahat na hayagang naging tao ang Diyos
para sa layunin ng paghahatid ng isang bagong kapanahunan,
natapos na rin Niya ang naunang kapanahunan.
Tuwing gumagawa Siya Mismo sa gitna ng tao,
ito ay simula ng isang bagong labanan.
Kung walang pagsisimula ng bagong gawain,
natural na walang konklusyon ng luma.
At ang kawalang konklusyon ng luma
ang patunay na ang pakikipagdigma kay Satanas ay hindi pa natatapos.
Ang Diyos ay ang Simula at ang Katapusan.
Siya Mismo ang nagpapatakbo ng Kanyang gawain
at kaya dapat Siya Mismo ang tatapos sa naunang kapanahunan.
Iyon ang patunay na tinatalo Niya si Satanas
at nilulupig ang mundo.
Ako ang Tagahasik at ang Tagaani.
Ako ang Pasimula at ang Katapusan.

Tanging kung ang Diyos Mismo ay dumarating
at nagdadala ng bagong gawain sa gitna ng
tao na ganap na makakalaya ang tao mula sa sakop ni Satanas
at makakatamo ng isang bagong buhay at bagong simula.
Kung hindi, mamumuhay magpakailanman ang tao sa lumang kapanahunan
at mamumuhay magpakailanman sa ilalim ng lumang impluwensiya ni Satanas.
Sa bawa’t kapanahunan na pinangunahan ng Diyos,
ang isang bahagi ng tao ay napapalaya,
at sa gayon ay sumusulong ang tao kasama ng gawain ng Diyos
patungo sa bagong kapanahunan.
Ang tagumpay ng Diyos ay tagumpay
para sa lahat niyaong mga sumusunod sa Kanya.
Ang Diyos ay ang Simula at ang Katapusan.
Siya Mismo ang nagpapatakbo ng Kanyang gawain
at kaya dapat Siya Mismo ang tatapos sa naunang kapanahunan.
Iyon ang patunay na tinatalo Niya si Satanas
at nilulupig ang mundo.
Ako ang Tagahasik at ang Tagaani.
Ako ang Pasimula at ang Katapusan.

Ay sumusulong ang tao kasama ng gawain ng Diyos
patungo sa bagong kapanahunan.
Ang tagumpay ng Diyos ay tagumpay
para sa lahat niyaong mga sumusunod sa Kanya.
Ang Diyos ay ang Simula at ang Katapusan.
Siya Mismo ang nagpapatakbo ng Kanyang gawain
at kaya dapat Siya Mismo ang tatapos sa naunang kapanahunan.
Iyon ang patunay na tinatalo Niya si Satanas
at nilulupig ang mundo.
Ako ang Tagahasik at ang Tagaani.
Ako ang Pasimula at ang Katapusan.

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mag-iwan ng Tugon