Menu

Susunod

Christian Praise Music Video | "Ang Diyos ang Simula at ang Wakas" (Tagalog Subtitles)

2,041 2020-06-13

Christian Praise Music Video | "Ang Diyos ang Simula at ang Wakas" (Tagalog Subtitles)

Ako ang Alpha at ang Omega, at ang una at ang huli, ang pasimula at ang wakas.

Pahayag 22:13

Batid ninyong lahat na hayagang naging tao ang Diyos

para sa layunin ng paghahatid ng isang bagong kapanahunan,

natapos na rin Niya ang naunang kapanahunan.

Tuwing gumagawa Siya Mismo sa gitna ng tao,

ito ay simula ng isang bagong labanan.

Kung walang pagsisimula ng bagong gawain,

natural na walang konklusyon ng luma.

At ang kawalang konklusyon ng luma

ang patunay na ang pakikipagdigma kay Satanas ay hindi pa natatapos.

Ang Diyos ay ang Simula at ang Katapusan.

Siya Mismo ang nagpapatakbo ng Kanyang gawain

at kaya dapat Siya Mismo ang tatapos sa naunang kapanahunan.

Iyon ang patunay na tinatalo Niya si Satanas

at nilulupig ang mundo.

Ako ang Tagahasik at ang Tagaani.

Ako ang Pasimula at ang Katapusan.

Tanging kung ang Diyos Mismo ay dumarating

at nagdadala ng bagong gawain sa gitna ng

tao na ganap na makakalaya ang tao mula sa sakop ni Satanas

at makakatamo ng isang bagong buhay at bagong simula.

Kung hindi, mamumuhay magpakailanman ang tao sa lumang kapanahunan

at mamumuhay magpakailanman sa ilalim ng lumang impluwensiya ni Satanas.

Sa bawa’t kapanahunan na pinangunahan ng Diyos,

ang isang bahagi ng tao ay napapalaya,

at sa gayon ay sumusulong ang tao kasama ng gawain ng Diyos

patungo sa bagong kapanahunan.

Ang tagumpay ng Diyos ay tagumpay

para sa lahat niyaong mga sumusunod sa Kanya.

Ang Diyos ay ang Simula at ang Katapusan.

Siya Mismo ang nagpapatakbo ng Kanyang gawain

at kaya dapat Siya Mismo ang tatapos sa naunang kapanahunan.

Iyon ang patunay na tinatalo Niya si Satanas

at nilulupig ang mundo.

Ako ang Tagahasik at ang Tagaani.

Ako ang Pasimula at ang Katapusan.

Ay sumusulong ang tao kasama ng gawain ng Diyos

patungo sa bagong kapanahunan.

Ang tagumpay ng Diyos ay tagumpay

para sa lahat niyaong mga sumusunod sa Kanya.

Ang Diyos ay ang Simula at ang Katapusan.

Siya Mismo ang nagpapatakbo ng Kanyang gawain

at kaya dapat Siya Mismo ang tatapos sa naunang kapanahunan.

Iyon ang patunay na tinatalo Niya si Satanas

at nilulupig ang mundo.

Ako ang Tagahasik at ang Tagaani.

Ako ang Pasimula at ang Katapusan.

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mag-iwan ng Tugon