Menu

Susunod

Tagalog Testimony Video | "Mga Aral na Natutuhan Mula sa Pagkakaroon ng Kanser sa Atay"

1,974 2021-09-11

Mula nang maniwala sa Diyos, nagawa ng bida ang kanyang tungkulin nang may malaking kasigasigan. Isang araw, matapos magpasuri sa ospital, natuklasan niya na mayroon siyang malalang anemia at hepatitis B. Nalungkot siya sa balitang iyon at nahirapan siyang tanggapin iyon, hindi niya maunawaan kung bakit nabigo ang Diyos na protektahan siya sa kabila ng lahat ng pagsisikap at sakripisyong nagawa niya para sa Diyos. Gayunman, matapos basahin ang mga salita ng Diyos, unti-unti niyang naunawaan na lahat ng kanyang pagdurusa at paggugol sa kanyang sarili ay ginawa niya para makipagtawaran sa Diyos, para kasangkapanin Siya at dayain Siya, upang magtamo ng mga pagpapala. Napuspos siya ng pagsisisi at kinagalitan niya ang kanyang sarili, at ninais niyang lunasan ang kanyang mga maling pananaw tungkol sa paghahangad at sundin ang kataas-taasang kapangyarihan at mga pagsasaayos ng Diyos, at dahil dito ay nagsimulang gumaling ang kanyang karamdaman. Gayunman, pagkaraan ng isang taon ay bumalik ang kanyang karamdaman bilang kanser sa atay, at muli siyang nasadlak sa pagdurusa. Sa gitna ng karamdaman, paano niya hinanap ang katotohanan at natutuhan ang kanyang leksyon, at ano ang natamo siya sa huli? Panoorin ang video na ito para malaman!

Mag-iwan ng Tugon