Menu

Susunod

"Pagliligtas ng Diyos" Tagalog Testimony Video

3,686 2021-01-30

Matapos makamit ang pananalig niya sa Diyos, naging marubdob ang pangunahing tauhan tungkol sa paggawa ng kanyang tungkulin at pagguggol ng kanyang sarili. Subalit, siya ay naligaw at nagawang tiwali ng mga satanikong lason gaya ng "Itangi ang sarili at magdala ng karangalan sa kanyang mga ninuno" at "Ang mga may utak ang namumuno sa mga may malakas na katawan." Hindi niya napigil na maghangad ng katanyagan at katayuan at nakita niya ang kanyang sarili na kontrolado ng kanyang mayabang na disposisyon. Nakikipagtunggali siya sa kanyang mga kasamahan para sa kapangyarihan at mga pakinabang, at pinangangaralan at pinipilit niya ang ibang mga kapatid, gusto niyang siya ang masusunod sa lahat ng bagay. Gayon pa man, sa pamamagitan ng paghatol at paghahayag ng mga salita ng Diyos, nagkamit siya ng ilang pag-unawa ng kanyang mga maling gawain pati na ng kanyang tiwaling disposisyon. Kalaunan, inaresto siya ng mga pulis at sumailalim sa malupit na pang-uusig ng CCP at pwersahang pagtuturo ng doktrina. Sa pamamagitan nito, nagawa niyang makilala ang masamang diwa ng CCP, at malalim siyang nagnilay at nagkamit ng pag-unawa sa mga lason ng malaking pulang dragon sa loob niya; dahil do'n nagsimula siyang makadama ng pagsisisi, kamuhian ang kanyang sarili, at magsisi sa Diyos …

Mag-iwan ng Tugon