Menu

Susunod

Tagalog Christian Movie | Paano Inililigtas ng Diyos ang Tao mula sa Impluwensya ni Satanas (Tampok na Extract)

3,345 2020-09-19

Sabi sa Biblia, "Sapagka't dumating na ang panahon ng pasimula ng paghuhukom sa bahay ng Dios" (1 Pedro 4:17). Sa mga huling araw, ipinapahayag ng Makapangyarihang Diyos ang lahat ng katotohanang nagpapadalisay at nagliligtas sa tao at ipinapakita sa atin ang Kanyang matuwid, dakila at di-masusuway na disposisyon. Hinahatulan ng Diyos ang tao sa mga huling araw para iligtas ang tao at makaalpas sila sa impluwensya ni Satanas at tunay na makabalik sa Diyos. Malinaw na nauunawaan ng lahat ng taong hinirang ng Diyos na tumatanggap sa gawain ng paghatol ng Makapangyarihang Diyos ang tunay na katotohanan na ang paglilingkod ng mga pastor at elder sa Diyos ay totoong sumusuway sa Diyos, malinaw na nakikita ang kanilang pagka-ipokrito at pagkamuhi sa katotohanan at sa gayo'y hindi sila nalilito at nakokontrol ng mga pastor at elder at tunay na nakakabalik sa harapan ng Diyos. Sa pakikinig sa mga patotoo ng mga taong hinirang ng Diyos tungkol sa kanilang mga karanasan sa paghatol sa harap ng luklukan ni Cristo, mauunawaan mo ang gawain ng paghatol ng Diyos sa mga huling araw.

Mag-iwan ng Tugon