Sundan Kami

Mga Kaparehong Video

Clip 3 - Paano Itinuturing ng mga Pastor at Elder ang Pagbabalik ng Panginoon (Tagalog)

Panimula

“Ang Sugo ng Ebanghelyo” Clip 3 – Paano Itinuturing ng mga Pastor at Elder ang Pagbabalik ng Panginoon
Nagbalik na ang Panginoon sa mga huling araw, bumibigkas ng maraming katotohanan at ginagawa ang gawain na paghatol. Makatwiran lang na dahil naglilingkod ang mga pastor at elder sa Panginoon, napakarunong tungkol sa Biblia, at madalas na binibigyang-kahulugan ito para sa iba, dapat nilang makilala ang pagdating ng Panginoon at magawang pamunuan ang mga mananampalataya sa pagsalubong sa Kanya. Ngunit paano ba talaga itinuturing ng mga pastor at elder na ito ang pagbabalik ng Panginoon?

Inirerekomenda para sa iyo:
Crosstalk – “Sinabi ng Aming Pastor …” (Tagalog Dubbed)

I-expand