Sundan Kami

Mga Kaparehong Video

Clip 3 - Paano Itinuturing ng mga Pastor at Elder ang Pagbabalik ng Panginoon (Tagalog)