Menu

Susunod

"Natutuhan ko Kung Paano Tratuhin nang Maayos ang mga Tao" | Tagalog Christian Testimony Video

2,880 2020-09-13

"Natutuhan ko Kung Paano Tratuhin nang Maayos ang mga Tao" | Tagalog Christian Testimony Video

Ang pangunahing tauhan ay isang lider ng iglesia na nakakapansin na si Brother Chen ay may mahusay na kakayahan, ngunit mapagmataas ang disposisyon, mahilig magpasikat, at masyadong bilib sa sarili at minamaliit ang iba sa tuwing ito'y nagsasalita. Matapos niyang banggitin ito nang ilang beses sa kanya at hindi pa rin niya ito kinakitaan ng pagbabago, nakaramdam siya ng pagkayamot dito, hinusgahan niya ito sa harap ng iba nilang mga kapatid, at ginusto pa niyang alisin ito sa kanyang tungkulin. Matapos makaranas ng paghatol at pagkastigo ng mga salita ng Diyos, napagtanto niya ang kanyang mapagmataas nat napakasamang disposisyon, at nakita niya ang nararapat isagawa para matrato nang maayos ang mga tao. Sa huli, napagtanto niyang ang tanging paraan para tratuhin nang patas ang mga tao at sa paraang kapaki-pakinabang sa kanila ay tratuhin sila nang ayon sa mga prinsipyo ng katotohanan.

Mag-iwan ng Tugon