Menu

Susunod

Tagalog Christian Testimony Video | "Nauuna ang Kayabangan Bago ang Pagbagsak"

2,343 2020-07-05

Tagalog Christian Testimony Video | "Nauuna ang Kayabangan Bago ang Pagbagsak"

Ang pangunahing karakter sa video na ito ay mayroong malalim na personal na karanasan sa talatang ito sa Aklat ng Kawikaan: "Ang kapalaluan ay nagpapauna sa kapahamakan, at ang mapagmataas na diwa ay sa pagkabuwal" (Kawikaan 16:18). Matapos maging lider ng iglesia sa loob ng maraming taon, at magkaroon ng marami-raming karanasan sa gawain, ginamit niya ito upang makalamang, at lalong naging mayabang at mapagmataas. Madalas niyang ginagawa ang anumang maibigan niya at ginagamit ang kanyang posisyon upang hiyain at pagalitan ang mga kapatid. Dahil lubos na nabubuhay sa kanyang tiwaling disposisyon, nawala niya ang gawain ng Banal na Espiritu at nagsimulang mabigo kapag ginagawa niya ang gawain ng iglesia. Madalas siyang magkamali sa kanyang gawain, at sa bandang huli ay ibinunyag ng mga kapatid, pagkatapos ay inalis sa kanyang tungkulin bilang lider…. Matapos madapa at mabigo sa ganitong paraan, ano ang natutuhan niya tungkol sa kanyang sarili, at ano ang natamo niya mula sa karanasan?

Mag-iwan ng Tugon