Menu

Susunod

Tagalog Christian Testimony Video | "Walang Hanggang Pagdurusa"

2,017 2020-07-30

Tagalog Christian Testimony Video | "Walang Hanggang Pagdurusa"

Ang pangunahing tauhan ay isang pinuno ng iglesia na binitawan ang lahat para gugulin ang sarili para sa Diyos mula nang maging isang mananampalataya. Nagawa niyang magtiis at magsakripisyo sa kanyang tungkulin, at hindi siya umatras sa harap ng mga pagsubok, kaya itinuturing niya ang sarili na tapat sa Diyos. Isang araw, inaresto siya ng pulisya ng CCP sa isang pagtitipon, at nang subukin ng pulis na pwersahin siyang magbunyag ng impormasyon tungkol sa kinaroroonan ng mga lider at pananalapi ng iglesia, at isailalim siya sa napakalupit na pagpapahirap, dala na rin ng matindi niyang pagdurusa at kahinaan, sumuko siya kay Satanas at ipinagkanulo ang dalawa sa mga punong-abala ng iglesia. Matapos iyon, namuhay siya sa patuloy na sama ng loob at pagsisisi sa kanyang ginawa, at nag-iwan ito ng permanenteng marka sa kanyang damdamin. Ang kabiguang ito ang nagpatikim sa kanya ng matuwid at hindi mayuyurakang disposisyon ng Diyos, at napagtanto niyang kung hindi hinahanap ng isang tao ang katotohanan o wala siyang pundasyon sa mga salita ng Diyos sa kanilang pananampalataya, at kung walang tunay na pananalig sa Diyos, mas madali silang madapa at bumagsak kapag nahaharap sa mga paghihirap at pagsubok …

Inirerekomenda:

2020 Short Personal Testimony in Tagalog

Mag-iwan ng Tugon