Sundan Kami

Mga Kaparehong Video

Paghihintay - Paano Tayo Dapat Mag-abang at Maghintay para sa Ikalawang Pagdating ng Panginoon?

Panimula

Clip ng Pelikulang Paghihintay – Paano Tayo Dapat Mag-abang at Maghintay para sa Ikalawang Pagdating ng Panginoon?

Sa muling pagdating ng Panginoon, bababa kaya Siya na nasa mga alapaap, o darating kaya Siya nang palihim na tulad ng isang magnanakaw? Paano mo haharapin ang pangalawang pagdating ng Panginoon? Masyado ka bang natatakot na iligaw ng isang huwad na Cristo na tatanggi ka nang hanapin Siya, o gagawin mo ang bahagi ng matalinong birhen at maingat na dinggin ang tinig ng Diyos? Paano ba tayo dapat “mag-abang at maghintay” upang magagawa nating salubungin ang Panginoon sa Kanyang pagbabalik? Panoorin ang maikling video na ito!

 

Inirerekomenda para sa iyo:

Clip ng Pelikulang Paghihintay – Paano Natin Makilala ang Tinig ng Diyos? (1)

Clip ng Pelikulang Paghihintay – Paano Natin Makilala ang Tinig ng Diyos? (2)

I-expand