Menu

Susunod

Christian Music | "Mamuhay Ayon sa Salita ng Diyos upang Mapasainyo ang Gawain ng Banal na Espiritu"

5,568 2021-12-08

Basahi't ipamuhay salita ng Diyos,

kalooban Niya'y bigyang-pansin,

at ika'y mapapasa-Kanya;

mabubuhay ka sa salita ng Diyos.

Kung mabubuhay ka sa salita ng Diyos,

Banal na Espiritu'y gagana.

Kung nagpapailalim ka kay Satanas,

'di gagana Banal na Espiritu.

Nais mo bang takasan ang sakop ni Satanas

at mamuhay sa liwanag ng Diyos?

Kung tao'y mamuhay sa salita ng Diyos,

Banal na Espiritu'y makakapiling nila,

at magagawa ang Kanyang gawain.

Kung tao'y 'di mamuhay sa salita ng Diyos,

nasa pagkaalipin sila ni Satanas.

Oo, nabubuhay sila sa tiwaling disposisyon.

Wala silang presensya

at gawain ng Banal na Espiritu.

Sa pamumuhay sa salita ng Diyos,

sa kalagayang nais Niya,

ika'y mapapasa-Kanya,

isasagawa sa'yo gawain Niya.

Kung 'di ka namumuhay,

sa kalagayang nais Niya;

napapailalim ka kay Satanas,

namumuhay ka sa kanyang katiwalian.

Kung tao'y mamuhay sa salita ng Diyos,

Banal na Espiritu'y makakapiling nila,

at magagawa ang Kanyang gawain.

Kung tao'y 'di mamuhay sa salita ng Diyos,

nasa pagkaalipin sila ni Satanas.

Oo, nabubuhay sila sa tiwaling disposisyon.

Wala silang presensya

at gawain ng Banal na Espiritu.

Kung namumuhay ka sa salita ng Diyos,

buong puso mo'y ibigay sa Kanya,

malulugod Siya sa'yo,

matutugunan mo'ng nais Niya.

Sundin mo'ng sinasabi Niya,

salita Niya'y iyong pundasyon,

realidad sa buhay mo;

at ika'y mapapasa-Kanya.

Kung tao'y mamuhay sa salita ng Diyos,

Banal na Espiritu'y makakapiling nila,

at magagawa ang Kanyang gawain.

Kung tao'y 'di mamuhay sa salita ng Diyos,

nasa pagkaalipin sila ni Satanas.

Oo, nabubuhay sila sa tiwaling disposisyon.

Wala silang presensya

at gawain ng Banal na Espiritu.

Kung kalooban Niya'y isagawa mo,

gagawin Niya ang Kanyang gawain sa'yo.

Mabubuhay ka sa Kanyang biyaya,

at sa liwanag ng Kanyang mukha.

Mauunawaan mo gawain ng Banal na Espiritu,

at madarama ang kagalakan ng Kanyang presensya.

mula sa Sundan ang Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mag-iwan ng Tugon