Menu

Susunod

"Ang Pagpupunyaging Maging Tapat na Tao" | Tagalog Christian Testimony Video

3,531 2020-09-17

"Ang Pagpupunyaging Maging Tapat na Tao" | Tagalog Christian Testimony Video

Si Zhen Cheng ay matuwid at matapat na nagpatakbo ng isang appliance repair shop, ngunit maliit na halaga lamang ang kanyang kinita kada buwan. Dahil pagod na sa mga reklamo ng kanyang asawa, ginatungan pa ng kanyang bayaw, at inimpluwensiyahan ng lipunan, unti-unti niyang kinompromiso ang sarili niyang mga prinsipyo at nagsimula nang gumawa ng mga pandaraya para kumita ng mas maraming pera at mamuhay nang komportable. Matapos magsimulang manampalataya sa Makapangyarihang Diyos, natutunan niya mula sa mga salita ng Diyos na gusto ng Diyos ang mga taong tapat. Nahaharap sa hinihingi ng Diyos, nagsimula ang laban sa puso ni Zhen Cheng: Kung isa siyang tapat na tao, mas kaunti ang kikitain niya at baka magkautang pa siya o malugi sa negosyo. Matapos ang paulit-ulit na labanang ito sa kanyang kalooban, ano ba ang kanyang pinili sa huli? Malalaman mo sa Ang Laban na Maging Tapat na Tao.

Mag-iwan ng Tugon