Menu

Susunod

Tagalog Christian Testimony Video | "Paalam, Pangarap Kong Maging Sikat na Artista"

1,735 2020-07-28

Ang pangunahing tauhan ay isang dating artista sa teatro, at pagkatapos maging mananampalataya sa Diyos, gumanap siya sa ilang pelikulang tungkol sa ebanghelyo para sa iglesia. Kung kailan nananabik siyang maging bida at maging sikat, nalaman niyang hindi siya nakapasa sa audition. Ang kanyang pag-asa na maging sikat ay gumuho, at nanlupaypay siya at nasaktan…. Pagkatapos maranasan ang paglalantad at paghatol ng mga salita ng Diyos, naunawaan at kinamuhian niya ang mga maling mithiin na kanyang pinagsisikapan, at napagtanto niya ang mga kahihinatnan ng paghahabol sa katanyagan at katayuan. Isinuko niya ang pagsisikap na maging sikat at nagsimulang gawin ang kanyang tungkulin nang matatag na nakatapak sa lupa.

Mag-iwan ng Tugon