Menu

Susunod

Tagalog Christian Testimony Video | "Pagpupuri Sa Desperadong Mga Panahon"

683 2022-01-02

Si Han Mei ay isang lider ng iglesia na naaresto dahil sa pananampalataya sa Diyos. Para mapagsalita siya kung nasaan ang pondo ng iglesia, pinosasan siya ng mga pulis sa kanyang likuran at isinailalim siya sa isang "pole skewer" na pagpapahirap. Hindi siya pinatulog sa loob ng labinsiyam na araw, sobrang nagdusa at lubos na nanghina. Sa kalaliman ng kanyang desperasyon, binigyan siya ng pananampalataya at lakas ng mga salita ng Diyos at tinulungan siyang makaligtas. Nasaksihan mismo ni Han Mei ang awtoridad at kapangyarihan ng mga salita ng Diyos at pinuri Siya mula sa kaibuturan ng kanyang puso.

Mag-iwan ng Tugon