Menu

Susunod

Tagalog Christian Movie | Sino ang Unang Madadala Pagdating ng Panginoon? (Tampok na Extract)

3,688 2020-01-18

Marami sa mga nananalig sa Panginoon ang naniniwala na basta't sila ay nagsasakripisyo, nagpapakahirap, at nagsusumikap, siguradong mauuna silang madala. Pero may batayan ba ito sa mga salita ng Panginoon? Sabi ng Panginoong Jesus, "Datapuwat maraming mga nauna na mahuhuli; at mga huli na mauuna" (Mateo 19:30). "Dinirinig ng Aking mga tupa ang Aking tinig" (Juan 10:27). Malinaw na ang nagpapasiya kung mara-rapture ang isang tao o hindi ay kung naririnig nila ang tinig ng Panginoon. Yaong mga nakarinig muna sa Kanyang tinig at tumanggap sa Kanyang pagpapakita at gawain ay matatalinong dalaga, at sila ang unang mara-rapture.

Mag-iwan ng Tugon