Menu

Susunod

Christian Music Video | "Dinala na ng Cristo ng mga Huling Araw ang Panahon ng Kaharian"

1,627 2020-07-06

Christian Music Video | Dinala na ng Cristo ng mga Huling Araw ang Panahon ng Kaharian (Tagalog Subtitles)

Nang sa mundo ng tao dumating si Jesus,

dinala N'ya panahon ng Biyaya, tinapos Panahon ng Kautusan.

Muli Diyos naging tao sa mga huling araw.

Dinala N'ya Panahon ng Kaharian,

tinapos Panahon ng Biyaya.

Lahat ng tumatangap sa ikalawang pagkakatawang-tao ng Diyos

aakayin sa Panahon ng Kaharian

at tatanggap ng Kanyang gabay.

Gumawa sa gitna ng tao si Jesus

para sangkatauha'y tubusin,

inialay na handog sa sala ng tao ang Sarili.

Pero masamang disposisyon ng tao'y nananatili.

Para iligtas ang tao mula sa masamang impluwensya ni Satanas,

hindi lamang nangailangan kay Jesus na akuin ang mga kasalanan

ng tao bilang handog para sa kasalanan,

Kailangang mas dakilang gawain ang gawin ng Diyos

para maalis ang disposisyon ng tao na nabahiran ni Satanas.

Matapos patawarin ang tao sa kanyang mga sala,

bumalik ang Diyos sa katawang-tao para akayin ang tao sa isang bagong panahon,

isang panahon ng pagkastigo't paghatol,

tao ay itinataas sa isang mas mataas na antas.

"Lahat na nagpapasakop sa kapamahalaan N'ya

aani ng mas mataas"

na katotohana't mas malaking pagpapala. O mabubuhay sila sa liwanag!

At matatamo daan, katotohana't buhay!

At matatamo daan, katotohana't buhay!

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mag-iwan ng Tugon