Menu

Susunod

Makakaya Mong Mahalin nang Tunay ang Diyos sa Pamamagitan Lang ng mga Paghihirap at Pagsubok

7,986 2021-11-10

I
Ga'no mo kamahal ang Diyos ngayon?
Ano'ng alam mo sa mga ginawa Niya sa'yo?
Ito'y alamin.
Pagdating ng Diyos sa lupa,
lahat ng gawa't 'pinakita Niya sa tao'y
upang mahalin Siya at tunay na kilalanin.
Na kaya ng taong
magdusa para sa Diyos at umabot hanggang ngayon
dahil sa pag-ibig ng Diyos,
dahil sa pagliligtas Niya.
Dahil din 'to sa paghatol at
gawain ng pagkastigong natupad Niya sa tao.
Kung walang paghatol Niya, pagsubok, at pagtutuwid,
at kung 'di pinaranas ng paghihirap,
'di n'yo tunay na mahal ang Diyos.
Habang mas higit gawain Niya sa tao't paghihirap nila,
mas makikita kung ga'no kahalaga'ng gawain Niya,
at mas minamahal nila ang Diyos.
Pa'no ba ang mahalin ang Diyos
nang walang pagpipino't mahirap na pagsubok?
Kung 'binigay lang Niya'y pag-ibig, biyaya't awa,
mamahalin mo ba Siyang tunay?
II
'Pag nagdadala ng pagsubok ang Diyos,
nalalaman ng tao ang kanyang mga kakulangan;
nakikita niyang kalait-lait siya, hamak, at mababa,
na siya'y walang taglay at walang saysay.
Sa isang banda, 'pag nagdadala ang Diyos ng mga pagsubok,
mga kapaligira'y ginagawa Niya para sa tao
nang maranasan ng tao'ng pagiging kaibig-ibig Niya.
Matindi man ang sakit, minsa'y 'di makayanan,
na minsa'y nakapanlulumo na,
saka niya nakikita kung ga'no kaibig-ibig gawain ng Diyos sa kanya.
Sa saligan lang na ito
'sinisilang sa tao'ng tunay na pag-ibig sa Diyos.
Kung walang paghatol Niya, pagsubok, at pagtutuwid,
at kung 'di pinaranas ng paghihirap,
'di n'yo tunay na mahal ang Diyos.
Habang mas higit gawain Niya sa tao't paghihirap nila,
mas makikita kung ga'no kahalaga'ng gawain Niya,
at mas minamahal nila ang Diyos.
Pa'no ba ang mahalin ang Diyos
nang walang pagpipino't mahirap na pagsubok?
Kung 'binigay lang Niya'y pag-ibig, biyaya't awa,
mamahalin mo ba Siyang tunay?
mula sa Sundan ang Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mag-iwan ng Tugon