Mag-subscribe

Menu

Susunod

Mga Movie Clip (1) | Kumakatok sa Pintuan | "Ano ang Pinakamahalagang Gawi para Masalubong ang Pagdating ng Panginoon?"

1,531 2019-12-29

Mga Movie Clip (1) | Kumakatok sa Pintuan | “Ano ang Pinakamahalagang Gawi para Masalubong ang Pagdating ng Panginoon?”

Sabi ng Panginoong Jesus, “Dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig, at sila’y aking nakikilala, at sila’y nagsisisunod sa akin”(Juan 10:27). Ilang beses ding iprinoposiya sa Pahayag na, “Ang may pakinig, ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia.” Ang tinig at mga salita ng Espiritu ang tinig ng Panginoon, at ang tupa ng Diyos ang siyang makakikilala sa tinig ng Diyos. Kung ganon, ano nga bang gawain ang pinakamahalaga para sa mga Kristiyano sa pagsalubong nila sa pagdating ng Panginoon?

Mag-iwan ng Tugon