Menu

Susunod

Tagalog Christian Song With Lyrics | “Ang Diwa ni Cristo ay ang Diyos”

3,468 2020-04-29

Tagalog Christian Song With Lyrics | “Ang Diwa ni Cristo ay ang Diyos”

Diyos na nagkatawang-tao'y tinatawag na Cristo,

ang Cristong makapagbibigay ng katotohana'y Diyos.

Hindi kalabisang sabihin nang gayon.

Dahil angkin N'ya ang diwa ng Diyos.

Angkin N'ya ang disposisyon ng Diyos at dunong sa gawa N'ya,

na di-maabot ng tao.

Yaong tinatawag ang sarili na Cristo

pero di magawa ang gawain ng Diyos ay mga mandaraya,

'di katagala'y babagsak lahat.

Sapagka't kahit tinatawag nila ang sarili na Cristo,

wala silang taglay alinmang diwa ni Cristo.

Si Cristo ay di lang pagpapakita ng Diyos sa lupa,

ngunit ang katawang-tao mismo ng Diyos,

habang tinatapos ang gawain N'ya sa mga tao, sa mga tao.

Ang katawang-taong ito'y di mapapalitan ninuman.

Kayang dalhin ang gawain ng Diyos sa lupa.

Makapaghahayag disposisyon ng Diyos,

makakatawan ang Diyos at nagtutustos ng buhay sa tao.

'Di maipaliwanag ng tao, ang pagiging tunay ni Cristo,

Diyos lamang ang may sagot at ang magpapasya.

Kaya, kung talagang nais mong makita ang daan ng buhay,

dapat mo munang kilalanin,

na sa pagpunta sa mundo ng tao

na ibinibigay N'ya sa tao ang daan ng buhay.

Sa mga huling araw na dumarating S'ya sa mundo

para ibigay sa tao ang daan ng buhay.

Sa pagpunta niya sa mundo binibigay niya daan ng buhay sa tao.

Hindi ang nakaraan.

Nangyayari ito ngayon.

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mag-iwan ng Tugon