Menu

Susunod

Tagalog Christian Music Video | "Sundan ang Diyos sa Baku-bakong Daan"

15,384 2020-12-18

Tagalog Christian Music Video | Sundan ang Diyos sa Baku-bakong Daan

I

Ialay 'yong sarili sa Diyos, sarili'y ilaan sa Kanya,

Iniwan ng pamilya, sinira ng mundo.

Hindi patag ang daan pagsunod sa Diyos.

Puso't kaluluwa'y 'nilagak sa paglawak ng kaharian ng Diyos.

Nakita ko pagpapalit ng panahon.

Tanggap ko'ng pagsapit ng saya't lungkot.

Upang kamtin kailangan ng Diyos, pagsasaayos Niya'y sinusunod.

Magdurusa buong buhay. Pasasayahin ang puso ng Diyos!

Magdurusa buong buhay. Pasasayahin ang puso ng Diyos!

II

Sa daan ng pagmamahal sa Diyos, tinitiis mapait na pagsubok.

Tahimik na binabata panganib at pasakit.

Magdusa man nang labis, puso ko'y sa Diyos umiibig.

Saksi sa gawa ng Diyos, saan-saan tumutungo.

Nakita ko pagpalit ng panahon.

Tanggap ko pagsapit ng saya't lungkot.

Upang kamtin kailangan ng Diyos, pagsasaayos Niya'y sinusunod.

Magdurusa buong buhay. Pasasayahin ang puso ng Diyos!

Magdurusa buong buhay. Pasasayahin ang puso ng Diyos!

III

Kapighatia't mga pagsubok kay bigat.

Tagumpay't kabiguan dinaranas.

Ngunit kalooban Niya'y handang sundin,

buhay sa Kanya'y gugugulin.

Buo na ang pasya, na magdusa buong buhay.

Oo, magdurusa buong buhay. Pasasayahin ang puso ng Diyos!

Magdurusa buong buhay. Pasasayahin ang puso ng Diyos!

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mag-iwan ng Tugon