Menu

Susunod

Kinukumpleto ng Dalawang Pagkakatawang-tao ang Gawain ng Diyos sa Katawang-tao

9,285 2021-10-07

I

Sa unang pagkakatawang-tao Niya, 'di tinapos ng Diyos ang gawain;

tinapos lang Niya ang unang hakbang na kailangan

Niyang gawin sa katawang-tao.

Nagbalik Siya para sa gawain ng pagkakatawang-tao,

nagsasabuhay sa normalidad at realidad ng katawang-tao,

nagbubunyag sa Salita Niya sa ordinaryong katawang-tao,

tinatapos ang gawain ng katawang-tao.

Ang pangalawang pagkakatawang-tao'y tulad ng una sa diwa,

mas tunay at normal lang.

Sa gawain ng paglupig na ang

gawain ng Diyos sa katawang-tao'y magtatapos nang buo.

Ang gawain ng pagtubos ay

simula lang ng gawain ng katawang-tao;

ang katawang-taong nagsasagawa ng paglupig

ang kukumpleto sa gawain ng pagkakatawang-tao.

II

Katawang-tao ni Jesus ang ginamit na handog sa kasalanan

no'ng Siya'y 'pinako sa krus bilang sakripisyo.

Sa katawang-taong normal, tinalo Niya si Satanas,

sa gayo'y niligtas ang tao mula sa krus.

Sa ganap na katawang-tao sa bagong pagkakatawang-tao Niya

ginagawa ang paglupig, at tinatalo si Satanas.

Normal, tunay na katawang-tao lang ang kukumpleto nito,

na may malakas na patotoo.

Sa gawain ng paglupig na ang

gawain ng Diyos sa katawang-tao'y magtatapos nang buo.

Ang gawain ng pagtubos ay

simula lang ng gawain ng katawang-tao;

ang katawang-taong nagsasagawa ng paglupig

ang kukumpleto sa gawain ng pagkakatawang-tao.

III

Sa ministeryo nitong nagkatawang-taong Diyos,

banal Niyang gawai'y tinutupad sa katawang-tao.

Tungkulin ng katawang-tao'ng magsalita't

sa gayon malupig, mabunyag, at maperpekto'ng tao,

at siya'y maalis nang tuluyan.

Sa gawain ng paglupig na ang

gawain ng Diyos sa katawang-tao'y magtatapos nang buo.

Ang gawain ng pagtubos ay

simula lang ng gawain ng katawang-tao;

ang katawang-taong nagsasagawa ng paglupig

ang kukumpleto sa gawain ng pagkakatawang-tao.

mula sa Sundan ang Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mag-iwan ng Tugon