Menu

Susunod

Kinukumpleto ng Dalawang Pagkakatawang-tao ang Gawain ng Diyos sa Katawang-tao

5,193 2021-10-07

I
Sa unang pagkakatawang-tao Niya, 'di tinapos ng Diyos ang gawain;
tinapos lang Niya ang unang hakbang na kailangan
Niyang gawin sa katawang-tao.
Nagbalik Siya para sa gawain ng pagkakatawang-tao,
nagsasabuhay sa normalidad at realidad ng katawang-tao,
nagbubunyag sa Salita Niya sa ordinaryong katawang-tao,
tinatapos ang gawain ng katawang-tao.
Ang pangalawang pagkakatawang-tao'y tulad ng una sa diwa,
mas tunay at normal lang.
Sa gawain ng paglupig na ang
gawain ng Diyos sa katawang-tao'y magtatapos nang buo.
Ang gawain ng pagtubos ay
simula lang ng gawain ng katawang-tao;
ang katawang-taong nagsasagawa ng paglupig
ang kukumpleto sa gawain ng pagkakatawang-tao.
II
Katawang-tao ni Jesus ang ginamit na handog sa kasalanan
no'ng Siya'y 'pinako sa krus bilang sakripisyo.
Sa katawang-taong normal, tinalo Niya si Satanas,
sa gayo'y niligtas ang tao mula sa krus.
Sa ganap na katawang-tao sa bagong pagkakatawang-tao Niya
ginagawa ang paglupig, at tinatalo si Satanas.
Normal, tunay na katawang-tao lang ang kukumpleto nito,
na may malakas na patotoo.
Sa gawain ng paglupig na ang
gawain ng Diyos sa katawang-tao'y magtatapos nang buo.
Ang gawain ng pagtubos ay
simula lang ng gawain ng katawang-tao;
ang katawang-taong nagsasagawa ng paglupig
ang kukumpleto sa gawain ng pagkakatawang-tao.
III
Sa ministeryo nitong nagkatawang-taong Diyos,
banal Niyang gawai'y tinutupad sa katawang-tao.
Tungkulin ng katawang-tao'ng magsalita't
sa gayon malupig, mabunyag, at maperpekto'ng tao,
at siya'y maalis nang tuluyan.
Sa gawain ng paglupig na ang
gawain ng Diyos sa katawang-tao'y magtatapos nang buo.
Ang gawain ng pagtubos ay
simula lang ng gawain ng katawang-tao;
ang katawang-taong nagsasagawa ng paglupig
ang kukumpleto sa gawain ng pagkakatawang-tao.
mula sa Sundan ang Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mag-iwan ng Tugon