Menu

Susunod

Ang Pagganap Ng Tao sa Kanyang Tungkulin ay Paggawa ng Lahat ng Kanyang Makakaya

11,106 2021-09-13

Paggawa ng tao sa tungkulin niya

ay pagkumpleto ng likas sa kanya,

lahat ng posible para sa kanya,

at doon tungkulin niya'y tapos na.

Pagkukulang ng tao sa paglilingkod

ay nababawasan sa higit na karanasan

at ang proseso ng paghatol sa tao;

ay 'di humahadlang

sa tungkulin n'ya.

Yaong tumigil maglingkod

at umatras sa takot na magkulang

habang sila ay naglilingkod

ang pinakaduwag sa lahat.

Paggawa ng tao sa tungkulin niya

ay pagkumpleto ng likas sa kanya,

lahat ng posible para sa kanya,

at doon tungkulin niya'y tapos na.

Paggawa ng tao sa tungkulin niya

ay pagkumpleto ng likas sa kanya,

lahat ng posible para sa kanya,

at doon tungkulin niya'y tapos na.

Kung tao'y 'di mapahayag ang dapat

sa kanyang paglilingkod sa Diyos,

o makamit ang posible para sa kanya,

sa halip ay nagloloko,

walang sineseryoso,

kung gayo'y wala na

ang tungkulin niya bilang tao.

Ang taong ganito ay 'tinuturing

na mababa at kasayangan ng espasyo.

Matatawag ba siyang nilikha?

Hindi ba siya'y nagniningning sa labas

ngunit nabubulok sa loob?

Paggawa ng tao sa tungkulin niya

ay pagkumpleto ng likas sa kanya,

lahat ng posible para sa kanya,

at doon tungkulin niya'y tapos na.

Paggawa ng tao sa tungkulin niya

ay pagkumpleto ng likas sa kanya,

lahat ng posible para sa kanya,

at doon tungkulin niya'y tapos na, tungkulin niya'y tapos na.

mula sa Sundan ang Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mag-iwan ng Tugon