propesiya-pagbabalik-Panginoong-Jesus

Kung Paano Naisasakatuparan ang Propesiya ng Pagbabalik ng Panginoong Jesus

Minamahal na mga kapatid: Kamusta sa lahat, masayang masaya akong makita kayo rito. Una, pasalamatan natin ang Diyos sa paghahanda ng pagkakataong ito para sa atin, at nawa’y gabayan tayo … Iba pa Kung Paano Naisasakatuparan ang Propesiya ng Pagbabalik ng Panginoong Jesus

Pahayag 3,Matalinong Dalaga,Ang Panginoon Jesus ay Kumakatok

Ano ang Matalinong Dalaga at Paano Nakikinig ang mga Matatalinong Dalaga sa Tinig ng Diyos

Sister Mu Zhen, Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumaiyo! Nasisiyahan akong sumulat ka. Nabanggit mo sa iyong sulat na malapit na ang araw ng pagdating ng Panginoon, at ikaw ay … Iba pa Ano ang Matalinong Dalaga at Paano Nakikinig ang mga Matatalinong Dalaga sa Tinig ng Diyos

Parabula ng Sampung Dalaga

Parabula sa Bibliya: Isang Mainit na Debate sa Parabula ng Sampung Dalaga

Masigasig na Naghahanap Upang Maging Isang Matalinong Birhen Isang gabing malapit na ang takip-silim, umupo si Jia Nan sa tabi ng lamesa. Binubuksan ang Biblia, nag-umpisa siyang basahin, “Kung magkagayon … Iba pa Parabula sa Bibliya: Isang Mainit na Debate sa Parabula ng Sampung Dalaga

kalooban-ng-Diyos-likod-talinghaga

Ano ang Kalooban ng Diyos sa Likod ng Talinghaga ng Panginoon at Alipin?

Ni Wang Yan, China Mula noong tayo’y nabautismuhan at bumalik tayo sa Panginoon, madalas nating marinig ang ating mga pastor at nakatatanda na nagsasabing, “Sinabi ni apostol Pablo, ‘Nakipagbaka ako … Iba pa Ano ang Kalooban ng Diyos sa Likod ng Talinghaga ng Panginoon at Alipin?

Ang Sermon sa Bundok Ang mga Talinghaga ng Panginoong Jesus Ang mga Utos

Ang Sermon sa Bundok Ang mga Talinghaga ng Panginoong Jesus Ang mga Utos

1. Ang Sermon sa Bundok Ang mga Pinagpala (Mat 5:3-12) Asin at ang Ilaw (Mat 5:13-16) Kautusan (Mat 5:17-20) Galit (Mat 5:21-26) Pangangalunya (Mat 5:27-30) Diborsiyo (Mat 5:31-32) Mga Pangako … Iba pa Ang Sermon sa Bundok Ang mga Talinghaga ng Panginoong Jesus Ang mga Utos

Ang Talinghaga ng Nawalang Tupa

Ang Talinghaga ng Nawalang Tupa

Mateo 18:12–14 Ano ang akala ninyo? kung ang isang tao ay may isang daang tupa, at maligaw ang isa sa mga yaon, hindi baga iiwan niya ang siyam na pu’t … Iba pa Ang Talinghaga ng Nawalang Tupa

Parabula ng Sampung Dalaga

Parabula ng Sampung Dalaga

Mateo 25:1-10 1 Kung magkagayon ay makakatulad ang kaharian ng langit ng sangpung dalaga, na kinuha ang kanilang mga ilawan, at nagsilabas upang salubungin ang kasintahang lalake. 2 At ang … Iba pa Parabula ng Sampung Dalaga