Bakit Nagkatawang-tao ang Diyos para Isagawa ang Kanyang Gawain sa Kapanahunan ng Biyaya

Bakit Nagkatawang-tao ang Diyos para Isagawa ang Kanyang Gawain sa Kapanahunan ng Biyaya?

Kung ang Diyos ay hindi nagkatawang-tao, Siya ay nananatiling Espiritu na parehong hindi nakikita at hindi nahahawakan ng tao. Ang tao ay isang nilalang ng laman, at ang tao at ang Diyos … Iba pa Bakit Nagkatawang-tao ang Diyos para Isagawa ang Kanyang Gawain sa Kapanahunan ng Biyaya?

Ang Hiwaga ng Pagkakatawang-tao ng Diyos

“Ang Misteryo ng Kabanalan” (Clip 3/6) Ang Hiwaga ng Pagkakatawang-tao ng Diyos

Tagalog Christian Movie | “Ang Misteryo ng Kabanalan” (Clip 3/6) Ang Hiwaga ng Pagkakatawang-tao ng Diyos Sa Kapanahunan ng Biyaya, ang Diyos ay nagkatawang-tao at naging ang Panginoong Jesus na … Iba pa “Ang Misteryo ng Kabanalan” (Clip 3/6) Ang Hiwaga ng Pagkakatawang-tao ng Diyos

pagkakatawang-tao ng Diyos sa China

Ano ang mga layunin at ang kabuluhan ng pagkakatawang-tao ng Diyos sa China para gumawa sa mga huling araw?

Nauugnay na mga Salita ng Diyos: Ang gawain ni Jehova ay ang paglikha sa mundo, ito ang simula; ang yugto na ito ng gawain ay ang katapusan ng gawain, at … Iba pa Ano ang mga layunin at ang kabuluhan ng pagkakatawang-tao ng Diyos sa China para gumawa sa mga huling araw?

Ang Tiwaling Sangkatauhan ay Higit na Nangangailangan ng Kaligtasan ng Diyos na Naging Katawang-tao

Ang Tiwaling Sangkatauhan ay Higit na Nangangailangan ng Kaligtasan ng Diyos na Naging Katawang-tao

Nagkatawang-tao ang Diyos dahil ang pakay ng Kanyang gawain ay hindi ang espiritu ni Satanas, o anumang walang materyal na katawan, kundi ang tao, na may katawan at ginawang tiwali … Iba pa Ang Tiwaling Sangkatauhan ay Higit na Nangangailangan ng Kaligtasan ng Diyos na Naging Katawang-tao

Ano ang Kahalagahan ng Dalawang Beses na Pagkakatawang-tao ng Diyos

Ano ang Kahalagahan ng Dalawang Beses na Pagkakatawang-tao ng Diyos?

Tanong: Sa Kapanahunan ng Biyaya, naging tao ang Diyos para magsilbing alay para sa kasalanan ng sangkatauhan, na tumutubos sa kanila mula sa kasalanan. Sa mga huling araw muling naging … Iba pa Ano ang Kahalagahan ng Dalawang Beses na Pagkakatawang-tao ng Diyos?

Bakit Kailangang Magkatawang-tao ng Diyos Upang Gawin Niya Mismo ang Gawain ng Paghuhukom sa mga Huling Araw

Bakit Kailangang Magkatawang-tao ng Diyos Upang Gawin Niya Mismo ang Gawain ng Paghuhukom sa mga Huling Araw?

Tanong: Ginamit ng Diyos si Moises para gawin ang gawain ng Kapanahunan ng Kautusan, kaya bakit hindi ginagamit ng Diyos ang mga tao para gawin ang Kanyang gawain ng paghatol … Iba pa Bakit Kailangang Magkatawang-tao ng Diyos Upang Gawin Niya Mismo ang Gawain ng Paghuhukom sa mga Huling Araw?

Christian Full Movie 2019 Ang Hiwaga ng Kabanalan Ang Karugtong (Tagalog Dubbed)

Tagalog Christian Full Movie 2019 | “Ang Hiwaga ng Kabanalan: Ang Karugtong” (Tagalog Dubbed)

 Tagalog Christian Full Movie 2019 | “Ang Hiwaga ng Kabanalan: Ang Karugtong” (Tagalog Dubbed) Si Lin Bo’en ay matagal nang mangangaral na maraming dekada nang sumasampalataya sa Panginoon. Mula … Iba pa Tagalog Christian Full Movie 2019 | “Ang Hiwaga ng Kabanalan: Ang Karugtong” (Tagalog Dubbed)

kahalagahan-dalawang-beses-pagkakatawang-tao-ng-Diyos

Mga Movie Clip | “Pag-unawa sa Kahalagahan ng Dalawang Beses na Pagkakatawang-tao ng Diyos”

Mga Movie Clip | Ang Hiwaga ng Kabanalan: Ang Karugtong (5) – “Pag-unawa sa Kahalagahan ng Dalawang Beses na Pagkakatawang-tao ng Diyos” Ang unang pagkakatawang-tao ng Diyos ay ipinako sa … Iba pa Mga Movie Clip | “Pag-unawa sa Kahalagahan ng Dalawang Beses na Pagkakatawang-tao ng Diyos”

Ano ba Talaga ang Pagkakatawang-tao

Ano ba Talaga ang Pagkakatawang-tao?

Tanong: Ang Panginoong Jesus ang Diyos na nagkatawang-tao at walang sinumang makapagkakaila rito. Ngayo’y pinatototohanan mo na ang Makapangyarihang Diyos ang Panginoong Jesus na nagbalik sa katawang-tao, pero sinasabi ng … Iba pa Ano ba Talaga ang Pagkakatawang-tao?

Ang Panginoong Jesus ba ay Diyos o ang Anak ng Diyos

Ang Panginoong Jesus ba ay Diyos o ang Anak ng Diyos?

Ni: Xie Wen, Japan Kamakailan, nang malapit ng matapos ang isang grupo sa pag-aaral ng Biblia, ang Kapatid na Li, isang manggagawa, ay nagtanong ng ganito: “Nakatala sa Biblia, ‘At … Iba pa Ang Panginoong Jesus ba ay Diyos o ang Anak ng Diyos?

Paano Gagawin ng Diyos na Nagkatawang-tao ang Kanyang Gawain ng Paghuhukom

Paano Gagawin ng Diyos na Nagkatawang-tao ang Kanyang Gawain ng Paghuhukom?

Mga Talata ng Biblia para Sanggunian: “At mangyayari sa mga huling araw, na ang bundok ng bahay ng Panginoon ay matatatag sa taluktok ng mga bundok, at magiging mataas sa … Iba pa Paano Gagawin ng Diyos na Nagkatawang-tao ang Kanyang Gawain ng Paghuhukom?

Bakit sinasabi na kinukumpleto ng dalawang pagkakatawang-tao ng Diyos ang kahalagahan ng pagkakatawang-tao

Bakit sinasabi na kinukumpleto ng dalawang pagkakatawang-tao ng Diyos ang kahalagahan ng pagkakatawang-tao?

Mga Talata ng Biblia para Sanggunian: “Ay gayon din naman si Cristo, na inihandog na minsan upang dalhin ang mga kasalanan ng marami, sa ikalawa’y pakikita na hiwalay sa kasalanan, … Iba pa Bakit sinasabi na kinukumpleto ng dalawang pagkakatawang-tao ng Diyos ang kahalagahan ng pagkakatawang-tao?

Ano si Kristo at Ano ang Diwa ni Kristo

Ano si Kristo at Ano ang Diwa ni Kristo?

Naniniwala akong pamilyar tayong lahat sa salitang “Kristo”. Sa Biblia, ito ay naitala, “Kaniyang sinabi sa kanila, Datapuwa’t, ano ang sabi ninyo kung sino ako? At sumagot si Simon Pedro … Iba pa Ano si Kristo at Ano ang Diwa ni Kristo?

hands bible

Tanong 4: Kanina lamang, sinabi ninyo na ang pinakahinuhulaang bagay sa Biblia ay ang gawain ng paghatol ng Diyos sa mga huling araw. Mayroong hindi bababa sa 200 bahagi ng Biblia ang nabanggit na gagawin ng Diyos ang Kanyang paghatol. Talagang totoo ito. Nakasaad pa nga ito nang mas malinaw sa 1 Pedro 4:17: “Sapagka’t dumating na ang panahon ng pasimula ng paghuhukom sa bahay ng Dios.” Parang ang gawain ng paghatol ng Diyos sa mga huling mga araw ay may kasiguraduhan. Ngunit ang inyong nasaksihan ay ang Diyos ng mga huling araw na nagkakatawang-tao para gampanan ang kanyang gawain ng paghatol. Iba ito sa aming paniniwala. Naniniwala kami na ang Panginoon sa mga huling araw ay magpapakita sa sangkatauhan at gagawa sa anyo ng espiritwal na katawan ni Jesus kasunod ng muling pagkabuhay. Ito rin ang pananaw ng karamihan sa mga relihiyosong sekta. Ang konsepto ng nagbalik na Panginoon na nagpapakita sa tao at gumagawa sa katawang-tao ay isang bagay na di pa namin nakikita, kaya maaari bang makipag-talastas ka pa sa amin.

Sagot: Magandang makita na pinagtibay ninyo na ang pagbabalik ng Panginoon ay upang hatulan at linisin ang mga tao. Kaso nga lang hindi parin kayo malinaw sa paraan ng pagdating … Iba pa Tanong 4: Kanina lamang, sinabi ninyo na ang pinakahinuhulaang bagay sa Biblia ay ang gawain ng paghatol ng Diyos sa mga huling araw. Mayroong hindi bababa sa 200 bahagi ng Biblia ang nabanggit na gagawin ng Diyos ang Kanyang paghatol. Talagang totoo ito. Nakasaad pa nga ito nang mas malinaw sa 1 Pedro 4:17: “Sapagka’t dumating na ang panahon ng pasimula ng paghuhukom sa bahay ng Dios.” Parang ang gawain ng paghatol ng Diyos sa mga huling mga araw ay may kasiguraduhan. Ngunit ang inyong nasaksihan ay ang Diyos ng mga huling araw na nagkakatawang-tao para gampanan ang kanyang gawain ng paghatol. Iba ito sa aming paniniwala. Naniniwala kami na ang Panginoon sa mga huling araw ay magpapakita sa sangkatauhan at gagawa sa anyo ng espiritwal na katawan ni Jesus kasunod ng muling pagkabuhay. Ito rin ang pananaw ng karamihan sa mga relihiyosong sekta. Ang konsepto ng nagbalik na Panginoon na nagpapakita sa tao at gumagawa sa katawang-tao ay isang bagay na di pa namin nakikita, kaya maaari bang makipag-talastas ka pa sa amin.

Talaga bang Anak ng Diyos si Cristo o Siya Mismo ang Diyos

Si Hesukristo Ba ay Anak ng Diyos o Ang Diyos Mismo?

Mga Talata ng Biblia para Sanggunian: “Sinabi sa kaniya ni Felipe, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama, at sukat na ito sa amin. Sinabi sa kaniya ni Jesus: “Malaon … Iba pa Si Hesukristo Ba ay Anak ng Diyos o Ang Diyos Mismo?

Ang Panginoon Jesus ay Kumakatok

Kaya, Ito ang Kabuluhan ng Pagbabalik ng Diyos sa Katawang-tao

Ni Weiwei, Estados Unidos Mabilis na Pag-navigate 1. Isang Dating Kakilala Mula sa Sariling Bayan ang Nagdadala ng Kahanga-hangang Balita 2. Ang Biblia ba ay Nagpopropesiya na ang Panginoon ay … Iba pa Kaya, Ito ang Kabuluhan ng Pagbabalik ng Diyos sa Katawang-tao

Ano ang Pagkakatawang-tao? Ano ang Sangkap ng Pagkakatawang-tao?

Mga Talata ng Biblia para Sanggunian: “At nagkatawang-tao ang Verbo, at tumahan sa gitna natin (at nakita namin ang kaniyang kaluwalhatian, kaluwalhatian gaya ng sa bugtong ng Ama), na puspos … Iba pa Ano ang Pagkakatawang-tao? Ano ang Sangkap ng Pagkakatawang-tao?