Menu

Pagkakatawang-tao

Christian Music Video | "Mas Mauunawaan ng Tao ang Diyos sa Pamamagitan ng Diyos na Nagkatawang-tao"

Ⅰ Ang larawan ng malalabong Diyos sa puso ng tao ay 'di maaaring ilantad ng mga salita lang. Sa paggawa nito, sa huli'y mahirap pa ring iwaksi malalim na bagay na nakaugat sa puso ng tao. Tun...

Tagalog Christian Music Video | Ang Diyos na Nagkatawang-tao ay Mas Angkop sa Gawain ng Pagliligtas

I Nagkatawang-taong Diyos ngayo'y ang Diyos na humahatol sa sangkatauhan sa mga huling araw. Dahil ito'y tiwaling tao ng laman, 'di espiritu ni Satanas na direktang hinahatulan, gawaing paghatol ...

Ang Makapangyarihang Diyos ang Nagbalik na Panginoong Jesus

Nauugnay na mga Salita ng Diyos: Pagkatapos ng gawain ni Jehova, naging tao si Jesus upang gawin ang Kanyang gawain sa mga tao. Ang Kanyang gawain ay hindi isinagawa nang nakahiwalay, kundi nakabat...

Ano ang Ibig Sabihin ng Anak ng Tao sa Biblia?

Maraming propesiya sa Biblia ang nagsasabi na ang Panginoon ay babalik bilang Anak ng tao sa mga huling araw. Ano ang ibig sabihin ng Anak ng tao? Patuloy na magbasa upang malaman....

Ano ang Pagkakatawang-tao? Paano Natin Makikilala ang Katawan ng Nagkatawang-taong Diyos?

Ano ang pagkakatawang-tao? Ito ay malaking misteryo at walang sinuman ang nakagawang makaunawa sa aspetong ito ng katotohanan sa loob ng libu-libong taon. Basahin ang artikulong ito upang malaman ang ...

Tagalog Christian Song | “Ang Nagkatawang-taong Diyos Inaakay ang Tao sa Isang Bagong Kapanahunan”

Tagalog Christian Song | “Ang Nagkatawang-taong Diyos Inaakay ang Tao sa Isang Bagong Kapanahunan” I Winak'san ng nagkatawang-taong Diyos ang panahon nang "ang likod lang ni Jehova ang nagpakita ...

Pagkilala sa Panginoong Jesus: Bakit Gumagawa Ang Panginoong Jesus sa Gitna ng Tao sa isang Ordinaryong Anyo?

Ako ay isang pastor at nagtatrabaho at nangangaral ako para sa Panginoon sa loob ng maraming taon. Sa tuwing binubuksan ko ang Bibliya, Nakita ko ang mga salita na nakasulat sa Mateo 13:53–57 na kung ...

Mas Kinakailangan ng Tiwaling Sangkatauhan ang Pagliligtas ng Diyos na Nagkatawang-tao

Nagkatawang-tao ang Diyos dahil ang pakay ng Kanyang gawain ay hindi ang espiritu ni Satanas, o anumang bagay na walang katawan, kundi ang tao, na may laman at nagawa nang tiwali ni Satanas. Mismong d...

Ano ang Kahalagahan ng Dalawang Beses na Pagkakatawang-tao ng Diyos?

Tanong: Sa Kapanahunan ng Biyaya, naging tao ang Diyos para magsilbing alay para sa kasalanan ng sangkatauhan, na tumutubos sa kanila mula sa kasalanan. Sa mga huling araw muling naging tao ang Diyos...

Bakit Kailangang Magkatawang-tao ng Diyos Upang Gawin Niya Mismo ang Gawain ng Paghuhukom sa mga Huling Araw?

Tanong: Ginamit ng Diyos si Moises para gawin ang gawain ng Kapanahunan ng Kautusan, kaya bakit hindi ginagamit ng Diyos ang mga tao para gawin ang Kanyang gawain ng paghatol sa mga huling araw, ku...

Tagalog Full Christian Movie | "Ang Hiwaga ng Kabanalan: Ang Karugtong"

Si Lin Bo'en ay matagal nang mangangaral na maraming dekada nang sumasampalataya sa Panginoon. Mula nang tanggapin ang Makapangyarihang Diyos, si Cristo ng mga huling araw, siya ay nakulong, inihiwala...

Ang Panginoong Jesus ay ang Diyos Mismo, kaya Bakit Niya Tinawag Ang Diyos sa Langit na Ama?

Ang Panginoong Jesus ay ang Diyos Mismo, ngunit bakit Niya tinawag ang Diyos sa Langit na Ama? Basahin ang artikulong ito upang makuha ang sagot....

Ano ba Talaga ang Pagkakatawang-tao?

Tanong: Ang Panginoong Jesus ang Diyos na nagkatawang-tao; ito ay hindi mapag-aalinlanganan. Ngayo’y nagpapatotoo ka na ang Makapangyarihang Diyos ang Panginoong Jesus na nagbalik sa katawang-tao, ...

Paano winawakasan ng Diyos ang madilim na kapanahunan na sakop ni Satanas sa mga huling araw

Nauugnay na mga Salita ng Diyos: Kapag nagawa nang ganap ang lahat ng tao at naging kaharian ni Cristo ang lahat ng bansa sa daigdig, iyon na ang panahon kung kailan dadagundong ang pitong kulog. A...