Menu

Parabula ng Sampung Dalaga

Tagalog Christian Movie | Paano Salubungin ang Pagbalik ng Panginoon (Tampok na Extract)

Lumitaw na ang apat na kulay dugong buwan. Nangangahulugan ito na sasapit na sa atin ang mga malalaking sakuna, tulad ng napropesiya sa libro ni Joel, "At sa mga araw na iyon, sa mga lingkod na lalaki...

Ang mga Matalinong Dalaga ay Naririnig ang Tinig ng Diyos at Sinasalubong ang Panginoon

Mga Talata ng Bibliya para sa Sanggunian “Kung magkagayon ay makakatulad ang kaharian ng langit ng sangpung dalaga, na kinuha ang kanilang mga ilawan, at nagsilabas upang salubungin ang kasintahang...

Pag-aralan ang Mateo 25: Ano ang Matalinong Dalaga?

Pansin ng Patnugot: Katulad ng nakatala sa Kabanata 25 ng Mateo, ginamit ng Panginoon ang parabula ng sampung dalaga upang turuan tayo na sa mga huling araw, tanging ang mga matatalinong dalaga ang ma...

Unawain ang Parabula ng Sampung Dalaga Upang Maging Mga Matalinong Dalaga at Masalubong ang Pagdating ng Panginoon

Quick Navigation Ang Parabula ng Sampung Dalaga Pagbabasa ng mga Banal na Kasulatan, Pagdarasal, at Masigasig na Ginagampanan ang Gawain ng Panginoon: Nakagagawa ba ito ng Matalinong Dal...

Isang Mainit na Debate sa Parabula ng Sampung Dalaga

Quick Navigation Ano ang Matatalinong Birhen? Ano ang mga Mangmang na Birhen? Paanong Listo ang mga Matatalinong Birhen Bakit Aalisin ng Diyos ang mga Mangmang na Birhen? Ang...

Paano Maging Isang Matalinong Birhen Upang Salubungin ang Pagdating ng Panginoon

Kumusta kapatid na xiaona, Sa kasalukuyan ay lalo pang lumalala ang mga kalamidad sa buong mundo at ang sitwasyon sa bawat bansa ay labis na nakakanerbiyos. Natupad na ang mga propesiya sa Bibia tu...

Ano ang gantimpalang ipinagkakaloob sa matatalinong dalaga at bakit mapapahamak ang mga mangmang na dalaga

Nauugnay na mga Salita ng Diyos: Lahat niyaong nagagawang sumunod sa kasalukuyang liwanag ng Banal na Espiritu ay mga pinagpala. Sinunod din ng mga tao sa mga kapanahunang lumipas ang mga yapak ng ...

Tagalog Christian Movie | Kayang Kilalanin ng Matalinong Birhen ang Pagkakaiba sa Pagitan ng Tunay na Cristo at mga Bulaang Cristo (Tampok na Extract)

Nahaharap sa ikalawang pagdating ng Panginoon, masyado ka bang matatakot sa mga bulaang Cristo na isasara mo ang pinto upang protektahan ang iyong sarili at maghintay para sa pagbubunyag ng Panginoon,...