Mag-subscribe

Menu

Parabula ng Sampung Dalaga

Tagalog Christian Movie Extract 1 From "Basagin Ang Sumpa": Paano Salubungin ang Pagbalik ng Panginoon sa mga Huling Araw

Lumitaw na ang apat na kulay dugong buwan. Nangangahulugan ito na sasapit na sa atin ang mga malalaking sakuna, tulad ng napropesiya sa libro ni Joel, "At sa mga lingkod na lalake at babae naman ay ib...

Ang mga Matalinong Dalaga ay Naririnig ang Tinig ng Diyos at Sinasalubong ang Panginoon

Mga Talata ng Bibliya para sa Sanggunian “Kung magkagayon ay makakatulad ang kaharian ng langit ng sangpung dalaga, na kinuha ang kanilang mga ilawan, at nagsilabas upang salubungin ang kasintahang...

Ano ang Matalinong Dalaga at Paano Nakikinig ang mga Matatalinong Dalaga sa Tinig ng Diyos

Pansin ng Patnugot: Katulad ng nakatala sa Kabanata 25 ng Mateo, ginamit ng Panginoon ang parabula ng sampung dalaga upang turuan tayo na sa mga huling araw, tanging ang mga matatalinong dalaga ang ma...

Unawain ang Parabula ng Sampung Dalaga Upang Maging Mga Matalinong Dalaga at Masalubong ang Pagdating ng Panginoon

Quick Navigation Ang Parabula ng Sampung Dalaga Pagbabasa ng mga Banal na Kasulatan, Pagdarasal, at Masigasig na Ginagampanan ang Gawain ng Panginoon: Nakagagawa ba ito ng Matalinong Dal...

Isang Mainit na Debate sa Parabula ng Sampung Dalaga

Ni Jing Xin, Tsina Quick Navigation Ano ang Matatalinong Birhen? Ano ang mga Mangmang na Birhen? Paanong Listo ang mga Matatalinong Birhen Bakit Aalisin ng Diyos ang mga Mangman...

Paano Maging Isang Matalinong Birhen Upang Salubungin ang Pagdating ng Panginoon

Ni Chen Shuang Kumusta kapatid na xiaona, Sa kasalukuyan ay lalo pang lumalala ang mga kalamidad sa buong mundo at ang sitwasyon sa bawat bansa ay labis na nakakanerbiyos. Natupad na ang mga pro...

Anong gantimpala ang ipinagkakaloob sa matatalinong dalaga? Mapapahamak ba sa kalamidad ang mga mangmang na dalaga?

Nauugnay na mga Salita ng Diyos: Ang “pagsunod sa gawain ng Banal na Espiritu” ay nangangahulugan ng pagkaunawa sa kalooban ng Diyos sa kasalukuyan, ang magawang kumilos alinsunod sa kasalukuyang m...

Tagalog Christian Movie Extract 2 From "Paghihintay": Kayang Kilalanin ng Matalinong Birhen ang Pagkakaiba sa Pagitan ng Tunay na Cristo at mga Bulaang Cristo

Nahaharap sa ikalawang pagdating ng Panginoon, masyado ka bang matatakot sa mga bulaang Cristo na isasara mo ang pinto upang protektahan ang iyong sarili at maghintay para sa pagbubunyag ng Panginoon,...