Sundan Kami

Mga Kaparehong Video

Tagalog Christian Song 2019 | "Ganap na Inilalagay ng Diyos ang Kanyang Pag-asa sa Tao"

Panimula

Tagalog Christian Song 2019 | “Ganap na Inilalagay ng Diyos ang Kanyang Pag-asa sa Tao”
I
Mula sa simula hanggang ngayon,
tanging tao lamang ang maaaring makipag-usap sa Diyos.
Iyon ay, tanging tao ang maaaring makipag-usap sa Diyos,
sa lahat ng nabubuhay na bagay at kung ano ang nilikha Niya.
Tao ay may mga tainga upang makarinig,
at mga mata upang makakita;
may mga kaisipan, at wika,
pati na ang kanyang malayang kalooban.
Ang tao ay may lahat ng mga kakayahan na kinakailangan
upang marinig ang Diyos na nagsasalita
at nauunawaan ang kalooban ng Diyos,
at tanggapin ang komisyon ng Diyos,
at tanggapin ang komisyon na mula sa Diyos,
at sa gayon ay inilalagay ng Diyos
ang lahat ng pag-asa Niya sa tao.
II
Nais Niyang gawing Kanyang kasamahan ang tao,
na may iisang puso at isipan ng sa Kanya,
at sino ang makalakad kasama Niya.
Yamang sinimulan ng Diyos ang Kanyang pamamahala,
ang Diyos ay naghihintay sa tao na ibigay ang kanyang puso,
ibigay ang kanyang puso sa Kanya sa lahat ng panahon,
upang Kanyang dalisayin at bigyan ito,
upang ang tao’y pasiyahin ang Diyos, minamahal ng Diyos,
upang ang tao ay matakot sa Diyos at layuan ang kasamaan.
Ang Diyos ay umaasa at naghihintay,
naghihintay para sa kinalabasang ito sa lahat ng panahon,
upang ang tao’y pasiyahin ang Diyos, minamahal ng Diyos,
upang ang tao ay matakot sa Diyos at layuan ang kasamaan.
Ang Diyos ay umaasa at naghihintay,
naghihintay ng kinalabasang ito sa lahat ng panahon.

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

 

Matuto nang higit pa sa pahina Tagalog Christian Song:

Tagalog Christian Song | “Alam Mo Ba ang Pinagmumulan ng Buhay na Walang Hanggan?”

Tagalog Christian Music Video | “Pinupuno ng Gawa ng Diyos ang Malawak na Kalawakan ng Sansinukob”

Tagalog Christian Song “Buong Sangnilikha Dapat Sumailalim sa Dominyon ng Diyos” | Authority of God

I-expand