Menu

Susunod

Tagalog Christian Song With Lyrics | "Ganap na Inilalagay ng Diyos ang Kanyang Pag-asa sa Tao"

2,465 2019-05-03

Tagalog Christian Song With Lyrics | "Ganap na Inilalagay ng Diyos ang Kanyang Pag-asa sa Tao"

Mula sa simula hanggang ngayon,

tanging tao lamang ang maaaring makipag-usap sa Diyos.

Iyon ay, tanging tao ang maaaring makipag-usap sa Diyos,

sa lahat ng nabubuhay na bagay at kung ano ang nilikha Niya.

Tao ay may mga tainga upang makarinig,

at mga mata upang makakita;

may mga kaisipan, at wika,

pati na ang kanyang malayang kalooban.

Ang tao ay may lahat ng mga kakayahan na kinakailangan

upang marinig ang Diyos na nagsasalita

at maunawaan ang kalooban ng Diyos,

at tanggapin ang komisyon ng Diyos,

at tanggapin ang komisyon na mula sa Diyos,

at sa gayon ay inilalagay ng Diyos

ang lahat ng pag-asa Niya sa tao.

Nais Niyang gawing Kanyang kasamahan ang tao,

na may puso't isipang katulad sa Kanya,

at makakalakad na kasama Niya.

Yamang sinimulan ng Diyos ang Kanyang pamamahala,

ang Diyos ay naghihintay sa tao na ibigay ang kanyang puso,

ibigay ang kanyang puso sa Kanya sa lahat ng panahon,

upang Kanyang dalisayin at sangkapan ito,

upang ang tao'y pasiyahin ang Diyos, minamahal ng Diyos,

upang ang tao ay matakot sa Diyos at layuan ang kasamaan.

Ang Diyos ay umaasa at naghihintay,

naghihintay para sa kinalabasang ito sa lahat ng panahon,

upang ang tao'y pasiyahin ang Diyos, minamahal ng Diyos,

upang ang tao ay matakot sa Diyos at layuan ang kasamaan.

Ang Diyos ay umaasa at naghihintay,

naghihintay ng kinalabasang ito sa lahat ng panahon.

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mag-iwan ng Tugon