Menu

Susunod

Tagalog Christian Song With Lyrics | Paalala ng Diyos sa Tao

1,306 2020-06-27

Tagalog Christian Song With Lyrics | Paalala ng Diyos sa Tao

Mula alabok, 'tinataas ng Diyos ang dukha,

'tinataas, mapagkumbaba.

Gagamitin N'ya lahat ng anyo ng Kanyang karunungan

upang pamahalaan Iglesiang pandaigdigan,

lahat ng tao't mga bansa.

Ang hindi sumunod noon

maging masunurin ngayon.

Lahat ay mapapasa Kanya at susunod sa Kanya.

May paalala ang Diyos sa tao,

may paalala ang Diyos.

Magmahal, magpasakop, makiugnay sa isa't isa.

Humugot ng lakas sa isa't isa,

maglingkod na nagkakasundo at magparaya.

Sa gayon 'di magtatagumpay pakana ni Satanas,

ang iglesia'y maitatatag.

Plano ng Diyos sa ganitong paraan matutupad.

May paalala ang Diyos sa tao,

may paalala ang Diyos.

Iba't-ibang tungkulin, iisang katawan.

Bawat isa'y ibigay ang lahat,

gawin ang tungkulin.

Maging isang siklab, may sariling liwanag,

lumago sa buhay, at ang Diyos ay masisiyahan.

Di pagkakaintindihan ay iwasan

pagbabang espiritwal ay h'wag hayaan

dahil ang isa'y may gayong gawi

o gumagawa ng gayong bagay.

Sa mata ng Diyos, di nararapat,

ito'y walang-kabuluhan.

Di ba Diyos ang pinaniniwalaan mo?

Hindi ito kung sinumang tao.

May paalala ang Diyos sa tao,

may paalala ang Diyos sa tao.

May paalala ang Diyos sa tao,

may paalala ang Diyos.

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mag-iwan ng Tugon