Menu

Susunod

Gumuho ang Mundo, Nagkakahugis ang Kaharian

1,883 2020-06-22

Isang Himno ng mga Salita ng Diyos | Gumuho ang Mundo, Nagkakahugis ang Kaharian

Gumuguho ang Mundo, Nagkakahugis ang Kaharian

Salita Ko'y hinihintay n'yo na gumaan, mali kayo! Salita Ko'y depende sa kaharap Ko.

Sa 'King mahal, laging mahinahon ang tono Ko.

Pero sa inyo, ito ay malupit, pagkastigo at galit.

Araw-araw mundo'y gumuguho. At pumapanaw ang tao.

Nahuhubog kaharian Ko. Lumalaki mga panganay Ko.

Tumitindi galit Ko, pati na pagkastigo Ko. Mas lumulupit araw-araw ang salita Ko.

Sitwasyon mas malala sa mundo, sa bawat bansa. Araw-araw pagguho at kaguluhan.

Mga pinuno ng bansa gusto ng kapangyarihan,

di alam pagkastigo Ko'y dumarating sa kanila.

Kapangyarihan Ko, di nila kayang agawin!

Araw-araw mundo'y gumuguho. At pumapanaw ang tao.

Nahuhubog kaharian Ko. Lumalaki mga panganay Ko.

Tumitindi galit Ko, pati na pagkastigo Ko. Mas lumulupit araw-araw ang salita Ko.

Ako lamang ang nararapat mamuno, lahat nakasalalay sa Akin.

Papatayin Ko ang nanunuri sa Akin, dahil gawain Ko'y abot na rito.

Araw-araw may paghahayag at liwanag na bago. Lahat ay lalong nagiging perpekto.

Huling araw ni Satanas malapit na mas malapit at malinaw kaysa rati.

Araw-araw mundo'y gumuguho. At pumapanaw ang tao.

Nahuhubog kaharian Ko. Lumalaki mga panganay Ko.

Tumitindi galit Ko, pati na pagkastigo Ko. Mas lumulupit araw-araw ang salita Ko.

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mag-iwan ng Tugon