Menu

Susunod

Tagalog Christian Song With Lyrics | "Dapat Sambahin ng Buong Sangkatauhan ang Diyos"

1,347 2020-06-03

Tagalog Christian Song With Lyrics | "Dapat Sambahin ng Buong Sangkatauhan ang Diyos"

Totoong pananalig sa Diyos ay di lang kaligtasan,

o pagiging mabuting tao,

o pagiging kawangis ng tao.

Higit sa pananalig na may Diyos.

Higit sa pagkaalam na ang Diyos ang

katotohanan, daan at buhay,

at iyon lamang.

Di lang para tanggapin ang Diyos

at malaman na Siya ang Hari ng lahat,

Siyang Lumikha, Makapangyarihan sa lahat,

tangi't pinakamataas.

Ngunit higit pa rito ang manalig nang totoo.

Kalooban ng Diyos buong pagkatao

at puso mo'y ibigay sa Kanya,

na sumunod at tumalima sa Kanya.

Hayaan mong gamitin ka ng Diyos,

masayang maglingkod sa Kanya.

Gawin lahat para sa Kanya.

Hindi lang ang pinili

ang dapat manalig sa Kanya.

Lahat ay sambahin Siya,

pakinggan at sundin Siya,

dahil buong sangkatauhan ay likha ng Diyos.

Kalooban ng Diyos buong pagkatao

at puso mo'y ibigay sa Kanya,

na sumunod at tumalima sa Kanya.

Hayaan mong gamitin ka ng Diyos,

masayang maglingkod sa Kanya.

Gawin lahat para sa Kanya.

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mag-iwan ng Tugon