Menu

Susunod

Tagalog Christian Song With Lyrics | "Ang Mga Hindi Tumatanggap sa Katotohanan ay Hindi"

2,239 2020-02-01

Tagalog Christian Song With Lyrics | "Ang Mga Hindi Tumatanggap sa Katotohanan ay Hindi"

I

Sa pakikinig ng katotohanan at salita ng buhay,

maaari mong isipin na isang salita lamang

sa libu-libong salita na 'to

ang tunay na tumutugma

sa 'yong iniisip at sa Biblia,

hanapin sa ika-10,000 ng mga salita.

Payo ng Diyos na maging mapagpakumbaba,

huwag masyadong magtiwala sa sarili,

at huwag itaas ang sarili.

Di ba't ika'y 'di karapat-dapat

sa pagliligtas ng Diyos

kung 'di mo matanggap

ang katotohanang malinaw na ipinahayag?

Di ba't ikaw ang di sapat na mapalad

na muling makabalik sa harap ng trono ng Diyos?

II

Sa kaunting paggalang sa Diyos

higit na liwanag ang iyong makakamit.

Kung iyong suriin at pag-isipan ang mga salitang ito,

makikita kung ito nga'y katotohanan,

kung ito'y buhay.

Wag pikit-matang husgahan ang salita ng Diyos

dahil sa mga huwad na Cristo sa mga huling araw.

Wag lapastanganin ang Banal na Espiritu

dahil sa takot mong mailigaw.

Di ba't ika'y 'di karapat-dapat

sa pagliligtas ng Diyos

kung hindi mo matanggap

ang katotohanang malinaw na ipinahayag?

Di ba't ikaw ang di sapat na mapalad

na muling makabalik sa harap ng trono ng Diyos?

III

Pagkalipas ng iyong pagsasaliksik at pag-aaral,

kung sa tingin mo ang mga salitang ito'y hindi

ang katotohanan, ang daan, o pagpapahayag ng Diyos,

ika'y paparusahan, ang pagpapala sa iyo'y mawawala.

Di ba't ika'y 'di karapat-dapat

sa pagliligtas ng Diyos

kung 'di mo matanggap

ang katotohanang malinaw na ipinahayag?

Di ba't ikaw ang di sapat na mapalad

na muling makabalik sa harap ng trono ng Diyos?

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mag-iwan ng Tugon