Menu

Susunod

Mga Tumalikod sa Cristo ng mga Huling Araw ay Parurusahan nang Walang Hanggan

858 2020-04-25

Tagalog Christian Song With Lyrics | "Mga Tumalikod sa Cristo ng mga Huling Araw ay Parurusahan nang Walang Hanggan"

Maaaring walang pakialam ang mga tao

sa sinasabi ng Diyos,

nguni't nais pa rin Niyang sabihin 'yon

sa bawat tinatawag na banal na sumusunod kay Jesus.

I

Pagbaba ni Jesus sa ulap, pag nakita n'yo,

araw ng katuwiran, nagpapakita sa publiko.

Makita Siyang bumaba, baka ikatuwa mo,

nguni't oras din 'yon para parusahan ka sa impiyerno.

Katapusan ng plano ng pamamahala'y ipapahayag nito.

Mabuti'y gagantimpalaan, masama'y parurusahan.

Matatapos ang paghatol ng Diyos

bago pa makita ng tao ang palatandaan,

kung kailan katotohanan lang ang ipapahayag.

II

Ang tumatanggap sa katotohana't,

di naghahanap ng palatandaa'y dinadalisay,

babalik sila sa harap ng luklukan ng Diyos

at papasok sa Kanyang yakap.

Nguni't yaong naniniwala pa rin na ang Jesus na di sakay

ng puting ulap ay huwad na Cristo

ay parurusahan magpakailanman.

Dahil naniniwala lang sila sa Jesus

na nagpapakita ng mga palatandaan,

di yung marahas humatol,

naglalabas ng totoong daan ng buhay.

Kaya makikitungo lang si Jesus sa kanila

pag hayagan Siyang nagbabalik sakay ng puting ulap,

sakay ng puting ulap. sakay ng puting ulap. sakay ng puting ulap.

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mag-iwan ng Tugon