Mag-subscribe

Menu

Susunod

Mga Tumalikod sa Cristo ng mga Huling Araw ay Parurusahan nang Walang Hanggan

690 2020-04-25

Tagalog Christian Song With Lyrics | "Mga Tumalikod sa Cristo ng mga Huling Araw ay Parurusahan nang Walang Hanggan"

Maaaring walang pakialam ang mga tao
sa sinasabi ng Diyos,
nguni't nais pa rin Niyang sabihin 'yon
sa bawat tinatawag na banal na sumusunod kay Jesus.
I
Pagbaba ni Jesus sa ulap, pag nakita n'yo,
araw ng katuwiran, nagpapakita sa publiko.
Makita Siyang bumaba, baka ikatuwa mo,
nguni't oras din 'yon para parusahan ka sa impiyerno.
Katapusan ng plano ng pamamahala'y ipapahayag nito.
Mabuti'y gagantimpalaan, masama'y parurusahan.
Matatapos ang paghatol ng Diyos
bago pa makita ng tao ang palatandaan,
kung kailan katotohanan lang ang ipapahayag.
II
Ang tumatanggap sa katotohana't,
di naghahanap ng palatandaa'y dinadalisay,
babalik sila sa harap ng luklukan ng Diyos
at papasok sa Kanyang yakap.
Nguni't yaong naniniwala pa rin na ang Jesus na di sakay
ng puting ulap ay huwad na Cristo
ay parurusahan magpakailanman.
Dahil naniniwala lang sila sa Jesus
na nagpapakita ng mga palatandaan,
di yung marahas humatol,
naglalabas ng totoong daan ng buhay.
Kaya makikitungo lang si Jesus sa kanila
pag hayagan Siyang nagbabalik sakay ng puting ulap,
sakay ng puting ulap. sakay ng puting ulap. sakay ng puting ulap.

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mag-iwan ng Tugon