Menu

Susunod

Christian Music | Ang Tatlong Yugto ng Gawain ay Sinasabi ang Lahat Tungkol sa Pamamahala ng Diyos sa Tao

1,772 2020-09-17

Christian Music | Ang Tatlong Yugto ng Gawain ay Sinasabi ang Lahat Tungkol sa Pamamahala ng Diyos sa Tao

Ang gawain ng pamamahala sa sangkatauhan ay nahahati sa tatlong yugto,

na nangangahulugang ang gawain ng pagliligtas sa sangkatauhan

ay nahahati sa tatlong yugto.

Hindi kabilang sa tatlong yugtong ito ang gawain ng paglikha ng mundo,

kundi ang tatlong yugto ng gawain ng Kapanahunan ng Kautusan,

Kapanahunan ng Biyaya, at Kapanahunan ng Kaharian.

Ang gawain ng paglikha ng mundo

ay ang gawain ng paggawa sa buong sangkatauhan.

Hindi ito ang gawain ng pagliligtas sa sangkatauhan,

at walang kinalaman sa gawain ng pagliligtas sa sangkatauhan,

at walang kinalaman sa gawain ng pagliligtas sa sangkatauhan,

sapagka't noong nilikha ang mundo ang tao ay hindi pa natiwali ni Satanas,

at sa gayon walang pangangailangan na isagawa

ang gawain ng pagliligtas sa sangkatauhan.

Ang pamamahala ng Diyos sa tao ay nag-umpisa bilang resulta

ng gawain ng pagliligtas sa sangkatauhan,

at hindi nagmula sa gawain ng paglikha sa mundo.

Pagkatapos lamang na ang tao ay nagkaroon ng tiwaling disposisyon kaya

ang gawain ng pamamahala ay dumating sa pag-iral,

at sa gayon ang gawain ng pamamahala sa sangkatauhan

ay sumasaklaw sa tatlong bahagi,

sa halip na apat na yugto, o apat na kapanahunan.

Ito lamang ang wastong paraan ng pagtukoy

sa pamamahala ng Diyos sa sangkatauhan.

Kapag ang huling kapanahunan ay malapit nang matapos,

ang gawain ng pamamahala sa sangkatauhan ay darating na sa ganap na katapusan.

Ang konklusyon ng gawain ng pamamahala ay nangangahulugang

ang gawain ng pagliligtas sa buong sangkatauhan ay ganap nang natapos,

at narating na ng sangkatauhan ang katapusan ng kanyang paglalakbay.

Bilang mga nilalang ng Diyos, dapat ninyong kilalanin na ang tao ay nilikha ng Diyos,

at dapat kilalanin ang pinagmulan ng katiwalian ng tao,

at, bukod doon, dapat kilalanin ang paraan ng pagliligtas sa sangkatauhan.

Ang tatlong yugto ng gawain

ay ang napapaloob na kasaysayan ng pamamahala ng Diyos sa tao,

ang pagdating ng ebanghelyo ng buong sansinukob,

ang pinakamalaking hiwaga sa gitna ng buong sangkatauhan,

at siya ring saligan ng pagpapalaganap ng ebanghelyo.

Kung ikaw ay nakatuon lamang

sa pag-unawa ng mga payak na katotohanan

na may saysay sa iyong buhay,

at walang alam tungkol dito, ang pinakamalaki

sa lahat ng mga hiwaga at mga pangitain,

kung gayon hindi ba ang iyong buhay ay tulad ng isang sirang produkto,

walang silbi kundi ang matingnan lamang?

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mag-iwan ng Tugon