Menu

Susunod

Christian Praise Song | "Umawit ng Papuri sa Makapangyarihang Diyos" | Music Video

25,318 2020-03-22

Christian Praise Song | "Umawit ng Papuri sa Makapangyarihang Diyos" | Music Video

Makapangyarihang Diyos, na kaibig-ibig,

lagi naming inaawit papuri sa 'Yo!

Ikaw ang iisang tunay na Diyos na nagpapakita sa katawang-tao,

Tagapagligtas na may kaluwalhatian!

Ikaw ang tunay na Diyos na laging gumagawa

upang iligtas ang sangkatauhan!

Akay Mo hanggang ngayon ang sangkatauhan.

Upang linisi't iligtas 'to nang lubusan,

Makalawa Ka nang nagkatawang-tao!

Makapangyarihang Diyos, na kaibig-ibig,

lagi naming inaawit papuri sa 'Yo!

Makapangyarihang Diyos, na kaibig-ibig,

lagi naming inaawit papuri sa 'Yo!

Pahayag Mong katotohanan, kami'y dinidiligan,

para makapiling Ka.

Naibuhos Mo na katotohanan ng buhay sa mundo,

para kami'y mailigtas Mo!

Matapos isagawa mga salita Mo,

kami'y lumalago, naunawaan ang totoo.

Hinahatulan at pinadadalisay ang aming katiwalian ng mga salita Mo,

at kami'y nagiging mga bagong tao!

Makapangyarihang Diyos, na kaibig-ibig,

lagi naming inaawit papuri sa 'Yo!

Makapangyarihang Diyos, na kaibig-ibig,

lagi naming inaawit papuri sa 'Yo!

Ikaw ay kaibig-ibig, dapat papurihan.

Tinatamasang pag-ibig Mo, hangad naming suklian.

Makapangyarihang Diyos, papuri sa 'Yo!

Aawiti't pupurihin, matuwid na disposisyon Mo!

Hayaang ipakita pag-ibig at parangal namin sa'Yo!

Makapangyarihang Diyos, na kaibig-ibig,

lagi naming inaawit papuri sa 'Yo!

Makapangyarihang Diyos, na kaibig-ibig,

lagi naming inaawit papuri sa 'Yo!

Normal na buhay ng tao, naibalik Mo,

inihahatid kami sa magandang hantungan.

Natalo Mo na si Satanas at lubusang

nailigtas kami't natamo lahat ng luwalhati!

Purihin 'Yong karunungan, lagi Kang dadakilain!

Purihin 'Yong kapangyarihan, Ika'y patototohanan!

Sasayaw, aawit upang Ika'y purihin!

Makapangyarihang Diyos, na kaibig-ibig,

lagi naming inaawit papuri sa 'Yo!

Makapangyarihang Diyos, na kaibig-ibig,

lagi naming inaawit papuri sa 'Yo!

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mag-iwan ng Tugon