Menu

Susunod

Christian Music Video | Sana Araw-Araw Nakasama Ko ang Diyos (Tagalog Subtitles)

1,644 2020-07-02

Christian Music Video | Sana Araw-Araw Nakasama Ko ang Diyos (Tagalog Subtitles)

Sa araw ng paghihiwalay natin sa Diyos,

may ngiti sa Kanyang mukha.

Lumingon Siya at kumaway sa atin,

tahimik sa pagluhang pinanood natin Siyang papalayo.

Dahil kailangan siya ng mga iglesya,

hindi ko Sya mahimok na manatili.

Pinanood ko ang likod Niya habang Siya'y papalayo.

Itinago ko ang mga pangaral Niya sa puso ko.

Sa tuwing ako'y nanghihina,

iniisip ko ang halaga ng ibinayad ng Diyos.

Ang tunay Niyang pag-ibig,

ang Kanyang makapangyarihang mga salita,

ang humikayat at nagpainit sa puso ko,

may utang ako sa Diyos.

Namumuhi ako sa sarili ko dahil masyadong nag-aalala para sa laman,

at ramdam kong di ako karapat-dapat na mamuhay sa harapan Niya.

Sa tuwing iniisip ko ang pag-ibig ng Diyos,

lalong sumisigla ang puso ko.

Gusto kong nasa tabi ng Diyos at ginagampanan ang tungkulin ko,

at nararamdaman kong napakaliit ng katayuan ko.

Kailan ako lalago bilang isang tao para makatabi

sa Diyos at makapaglingkod sa Kanya?

Disidido akong isagawa ang salita ng Diyos para mabilis na lumago ang buhay ko.

Talagang nais kong nasa tabi ng Diyos,

at magtapat sa Kanya ng napakaraming mga sekreto.

Sa pag-alaala sa mga esksenang kami'y magkasama,

napuno ang puso ko ng matamis na kaligayahan.

Mapagpakumbabang namuhay ang Diyos kasama ng tao,

nagkakaloob sa atin ng katotohanan at buhay.

Sa ating puso tinitingala natin Siya,

at naghahangad na makasama Siya araw-araw.

Talagang nais kong nasa tabi ng Diyos,

at magtapat sa Kanya ng napakaraming mga sekreto.

Sa pag-alaala sa mga esksenang kami'y magkasama,

napuno ang puso ko ng matamis na kaligayahan.

Mapagpakumbabang namuhay ang Diyos kasama ng tao,

nagkakaloob sa atin ng katotohanan at buhay.

Sa ating puso tinitingala natin Siya,

at naghahangad na makasama Siya araw-araw.

Sa ating puso tinitingala natin Siya,

at naghahangad na makasama Siya araw-araw.

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mag-iwan ng Tugon