Menu

Susunod

Tagalog Christian Song Collection (VII)

86,487 2022-02-02

00:00:00:00-00:03:56:03 Sa Mga Huling Araw, Tinutupad ng Diyos ang Lahat sa Pamamagitan ng Kanyang mga Salita

00:03:56:03-00:08:36:05 Mamuhay Ayon sa Salita ng Diyos upang Mapasainyo ang Gawain ng Banal na Espiritu

00:08:36:05-00:12:45:17 Sumailalim sa Gawain ng Diyos upang Matuklasan ang Kanyang Pagiging Kaibig-ibig

00:12:45:17-00:18:49:04 Tunay Bang Naging Buhay Mo Na ang Salita ng Diyos?

Mag-iwan ng Tugon