Menu

Susunod

Non-stop Tagalog Christian Songs With Lyrics (Volume 7)

10,047 2020-05-30

Non-stop Tagalog Christian Songs With Lyrics (Volume 7)

00:00:00:00【Hinahatulan at Nililinis ng Diyos ang Tao sa mga Salita sa mga Huling Araw】

00:03:48:20【Nauunawaan Mo nga ba ang Kalooban ng Diyos?】

00:07:55:28【Paano Pumasok sa Tunay na Pagdarasal】

00:13:32:10【Normal at Praktikal ang Gawain ng Banal na Espiritu】

00:18:27:04【Magbigay-pansin sa Kapalaran ng Sangkatauhan】

00:21:27:08【Ang Nagkatawang-taong Anak ng Tao'y Diyos Mismo】

00:25:49:08【Iba't-ibang Lugar ng Kapahingahan para sa Diyos at sa Tao】

00:29:17:20【Patiunang Itinalaga ng Diyos Tadhana ng Tao Noon Pa Man】

00:35:24:14【Gusto ng Diyos Yaong May Pagpapasiya】

00:38:47:09【Naitakda Na ng Diyos ang mga Landas na Dapat Tahakin ng Tao】

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mag-iwan ng Tugon