Menu

Susunod

Sumailalim sa Gawain ng Diyos upang Matuklasan ang Kanyang Pagiging Kaibig-ibig

9,740 2021-06-29

Diwa ng Diyos, 'di lamang para paniwalaan,

kundi para ibigin ng tao.

Ngunit sa maraming nananalig sa Diyos, ito'y 'di pa batid.

Kariktan ng Diyos, nahahayag sa Kanyang gawain,

na matutuklasan lamang ng tao

'pag nasaksihan nila sa personal na karanasan.

Kariktan ng Diyos, dama 'pag naranasan.

Kung hindi ito tunay na nakikita, 'di 'to matutuklasan.

'Di nangangahas ang tao na ibigin ang Diyos,

ni sinusubukang gawin 'to.

'Di pa nila natuklasan na kaibig-ibig ang Diyos

o na mahal Niya ang tao, Siya'ng Diyos na dapat ibigin.

Sa Diyos kayraming mamahalin.

'Di 'yon nakikita 'pag 'di Siya nakapiling.

Pagdating ng Diyos sa mundo,

gawa't kariktan Niya makikita ng tao,

at tunay at normal Niyang disposisyon.

Lahat ng 'to mas totoo kaysa ideya ng Diyos sa langit.

Sa Diyos kayraming mamahalin.

Sa Diyos kayraming mamahalin.

Diyos sa langit mahal man ng tao,

puno 'yon ng ideya ng tao't 'di totoo.

Katiting man pag-ibig nila sa Diyos, tunay pa rin ito.

Sa gawain Niya, Siya'y nakikilala.

Mahal Siya ng tao dahil dito.

Para mahalin ng tao, Diyos bumaba sa mundo,

para maranasan nila Kanyang realidad.

Kung 'di nakapiling ni Pedro si Jesus,

'di niya maiibig si Jesus.

Kaya katapatan Niya kay Jesus nabuo rin nang makapiling Siya.

'Di nangangahas ang tao na ibigin ang Diyos,

ni sinusubukang gawin 'to.

'Di pa nila natuklasan na kaibig-ibig ang Diyos

o na mahal Niya ang tao, Siya'ng Diyos na dapat ibigin.

Sa Diyos kayraming mamahalin.

'Di 'yon nakikita 'pag 'di Siya nakapiling.

Pagdating ng Diyos sa mundo,

gawa't kariktan Niya makikita ng tao,

at tunay at normal Niyang disposisyon.

Lahat ng 'to mas totoo kaysa ideya ng Diyos sa langit.

Sa Diyos kayraming mamahalin.

Sa Diyos kayraming mamahalin.

Kung Diyos 'di naging tao,

gawain Niya'y 'di mararanasan,

pag-ibig ng tao sa Diyos mababahiran

ng imahinasyo't kabulaanan.

Pag-ibig sa Diyos sa langit

'di tulad ng pag-ibig sa Diyos sa lupa,

dahil kaalaman sa Diyos sa langit ay nabuo lang sa isipan,

'di dahil sa nakita nila o kanilang naranasan.

mula sa Sundan ang Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mag-iwan ng Tugon